Förskolan

Propellern

Skarpnäcks Allé 6

Propellern är ett familjärt föräldrakooperativ som startade år 1991. Vi har stort fokus på empatiutveckling. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och får utvecklas i sin egen takt i en stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Propellern är en familjär förskola som lägger stor vikt på empatiutveckling. Vi arbetar mycket med känslor och uppmuntrar barnen till att själva sätta ord på det de känner. Respekt för sig själva och för andra är en vägledande grund i allt vi gör.

Vi ser varje enskilt barn och skapar möjligheter utifrån deras intressen och behov. För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och får utvecklas i sin egen takt. Vi arbetar för att skapa en stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans, och som uppmuntrar till nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Beroende på aktivitet delas barnen in i åldersindelade grupper, men vi ser stora fördelar med vår åldersintegrerade barngrupp. Det främjar gemenskap, samarbete och hjälpsamhet. Vi vill vara en plats där olikheter möts i samspel, där alla känner samhörighet och ges lika möjlighet till inflytande och delaktighet.

Vi har en stabil personalgrupp där flera har arbetat tillsammans sedan över 10 år tillbaka. Flera i personalgruppen är flerspråkiga, och pratar förutom svenska även spanska, engelska, portugisiska och arabiska.

Välkomna på öppet hus

Lördagen den 20 november 2021 har vi öppet hus mellan klockan 14.00–16.00. Några av våra föräldrar är på plats för att berätta mer om oss och svara på frågor. Vi anpassar öppet hus efter rådande situation. Därför får en familj i taget gå in med vår förskolechef Constanza Vera Dicker som visar hur vi har det inomhus. Anmäl ert intresse till styrelsen@propellern.com.

Inne- och utemiljö

Vi har fräscha nyrenoverade lokaler med flera rum där vi i mindre grupper kan utföra olika aktiviteter. Vi strävar efter en lugn miljö utan konstanta sinnesintryck. Vi tar fram olika material som inspirerar till kreativitet, utifrån barnens intressen.

Vi har en liten gård med två sandlådor, ett aktivitetsbord, en liten rutschkana, en lekstuga och uteleksaker. I närheten av förskolan finns skog, många lekparker och sportfält. En gång i veckan går vi på utflykt till någon av platserna i närområdet

Kost och måltider

Vår kock lagar den största delen av maten från grunden. Vi använder en del ekologiskt och följer Livsmedelsverkets riktlinjer.

Vi ser måltiderna som en del av den pedagogiska verksamheten. För oss är det viktigt att samlas tillsammans och äta i lugn miljö. Varje dag får ett barn tillsammans med en pedagog presentera maten för resten av barngruppen.

Vi använder Saperemetoden för att barnen ska få kunskap om våra fem sinnen. Metoden uppmuntrar till nyfikenhet, reflektion och analytisk förmåga.

Mål och vision

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet utifrån de mål och riktlinjer som finns i Läroplanen. Vi använder oss bland annat av TYRA-appen för dokumentation. Med TYRA får föräldrarna möjlighet att följa verksamheten och får regelbundna uppdateringar i form av bild, video och text.

Vårt stora fokus är empatiutveckling med målet att forma självständiga, trygga och empatiska individer som känner respekt för sig själva, för andra och för naturen.

Vi vill att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Vi strävar efter att främja nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Vi arbetar dagligen med matematik och språk med alla barn. För de äldre har vi 4-årsverksamhet och 5-årsverksamhet en gång per vecka.

Vi ser till att det finns tid för samtal och reflektion varje dag. Hos oss blir alla barn sedda, får uttrycka sin åsikt och blir lyssnade till. Vi övar på att sätta ord på våra känslor och tankar, att lyssna på varandra, att samarbeta och att hjälpa andra. Vi jobbar mycket med empati, känslor, respekt, integritet och rätten till sin egen kropp.

Vi uppmuntrar till kreativitet genom musikupplevelser där vi sjunger, spelar instrument och dansar tillsammans. Vi experimenterar med olika material och låter barnen lära känna sina fem sinnen och sätta ord på sina sinnesupplevelser.

Utevistelsen är viktig för oss och vi är ute minst en gång per dag. Det skapar bra gruppkänsla, mycket glädje och främjar det sociala samspelet.

Mer om oss

Vi föräldrar är delaktiga i verksamheten genom olika arbetsgrupper som ansvarar för områden som PR, upprustning av lokaler och gemensamma aktiviteter.

Vi har jourverksamhet där vi föräldrar rycker in vid behov. Det gör att vi lär känna alla barn och pedagoger, vilket skapar närhet och insyn i barnets vardag.

Vi har en styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten. Styrelseuppdraget är frivilligt och ny styrelse väljs varje år.

Städning av förskolans lokaler sköts av extern personal.

Hitta hit

Uppdaterad