Polaris förskola

Polaris förskola ligger nära Kista Centrum med en stor gård och nära till skog och lekplatser. Vi har två avdelningar; en för små barn och en för äldre barn. Våra legitimerade förskollärare och kompetenta barnskötare ansvarar för undervisningen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
100 %

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Polaris förskola har en tydlig profil och inriktning språk, matematik och natur.

Språk

Vi ser språket som det primära verktyget för barnets kommunikation, tänkande och lärande.

Matematik

Vi fokuserar på att lära barnen olika begrepp, såsom former, färger och mönster. De får också utveckla sin förmåga att räkna och förstå ordningstal.

Natur

Under utomhusvistelsen är det barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck som står i centrum.

Vi följer förskolans läroplan, Lpfö 18 och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Utbildningen är utformad för att vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. 

Inne- och utemiljö

Utemiljö

Förskolan ligger i ett lugnt och trevligt område. Vi har en rymlig gård där det finns sandlåda, klätterställning och balansgång. Dessutom är det nära till skogen, lekparker och ett bibliotek.

Innemiljö

Förskolans lokal är mycket ljus och inbjudande. Vi har olika rum som främjar lek och utveckling:

 • bygg- och konstruktionsrum
 • ateljé för måleri, lek och formande med lera
 • språkhörna
 • bibliotekshörna
 • matematikhörna
 • naturhörna
 • hemvrå.

Kost och måltider

På vår förskola erbjuder vi måltider som är hemtrevliga, goda, näringsrika, hållbara och säkra.

Vi samarbetar med en cateringfirma som levererar god och färsk mat samt grönsaker till oss varje dag till lunchen.

I vårt egna kök tillagar vi frukost, mellanmål, grönsaker och frukt. För de som har behov av specialkost erbjuder vi likvärdiga alternativ från samma cateringfirma. 

Mål och vision

Vår vision

Varje barn är unikt och mår bäst av att utvecklas i sin egen takt.

Mål och pedagogisk grundsyn

Vårt mål är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola, där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.
 
Vi hjälper varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar samtidigt som vi i lek och aktiviteter förmedlar och förankrar respekt för varandra, kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi arbetar utifrån barnets perspektiv, medverkan och inflytande. Vi vill stimulera och utveckla varje barns nyfikenhet.

Vi ser mångfald som en styrka och tillgång. Att barnen kommer från olika länder och kulturer ser vi som en inspirarationskälla och som en manifestation av allas lika värde. 

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande finns dokumentation om alla barn i Polaris förskola.

Vi använder flera olika metoder, till exempel:

 • anteckningar
 • har gruppdiskussioner eller gör barnintervjuer
 • gör barnobservationer
 • låter barnen skapa teckningar, skisser eller målningar
 • använder tankekartor
 • gör olika typer av självskattningar eller enkäter till vårdnadshavare
 • fotografier (om vårdnadshavare inte samtycker, tar vi inte bilder på barnet).

Samavati förskolor låter barnen vara delaktiga i dokumentationen för att de ska utveckla sin förmåga att dokumentera.

Övrigt

Det är enkelt att nå förskolan med buss, tåg eller bil tack vare närheten till Kista Centrum. Det finns även parkeringsplatser i närheten av förskolan. 

Förskolan har två avdelningar och kan ta emot totalt 37 barn. Avdelning Solen är för barn i åldern 1–3 år, medan avdelning Månen tar emot barn i åldern 4–5 år.

Hitta hit

Uppdaterad