Ateljé

Pelikanen

Bäverbäcksgränd 90

Visa på karta

Trygghet, glädje och kvalitet är nyckelord för oss på förskolan Pelikanen. Här har vi kul och lär oss samtidigt massor! Hos oss finns barn i åldrarna ett till sex år uppdelade på två avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://​www.forskolorna.org/forskolan-pelikanen/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Pelikanen bedriver traditionell förskolepedagogik. Våra engagerade pedagoger tillgodoser varje barns behov av utveckling och undervisning. Utifrån barnens intressen och behov skapar vi verksamheten. På så sätt får varje barn utvecklas på bästa sätt och i sin egen takt.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger nära till skog, äng, parker, koloniområden och parklekar som inspirerar till lek och lärande. Det kommer dagligen till nytta i verksamheten! Barnen lär sig mycket och mår väldigt bra av att vara ute!

Vi har ljusa och fräscha lokaler med gott om plats för barngrupperna. Vi har utformat inomhusmiljön för många utvecklande aktiviteter: språk, matematik, naturvetenskap, teknik, ateljé, konstruktion, våtrum och internationellt bibliotek.

Kost och måltider

Vi anlitar en cateringfirma som väljer att endast tillaga och servera ekologisk mat. Barnen får färska grönsaker och färsk ekologisk frukt varje dag. Vi serverar frukost fram till 8:00, ett varierat mellanmål och frukt under dagen. Besök gärna restaurangens hemsida på www.s2hforskolor.se/s2h-förskolor/ekologisk-mat.

Mål och vision

Vår vision är att pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämställd och stimulerande lärandemiljö, där vi tillsammans är respektfulla, självständiga och ansvarsfulla individer som är nyfikna på det livslånga lärandet.

Förskolepedagogiken går ut på att göra kunskaper tydligare och lättare att förstå för mindre barn. Undervisningen sker utifrån barnens nivå, förutsättningar och intressen. Vi arbetar mycket med projektarbete. Det är ett arbetssätt där vi kan utgå ifrån barnens frågeställningar och utforska många olika ämnen. Vi på Pelikanen har ett utforskande och laborativt arbetssätt där nyfikna och engagerade pedagoger tillsammans med barnen leker, experimenterar och studerar naturen, teknik, matematik och språk. Vi ger inte färdiga svar, barnen måste fundera själva och hitta sina egna lösningar. På det sättet lär man och utvecklas på djupet. Barnen stimuleras att prata med varandra och med vuxna. Barnens tankar och idéer uppmärksammas och tas till vara.Vi brukar ha mångkulturella fester där föräldrasamverkan stärks och utvecklas.Vi gör ofta utfärder till olika platser som hjälper barnen att förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop i världen. Exempel på utflyktsmål är museer, simhall, utställningar, bibliotek, brandkår, teater, bio, bondgård, polis, ambulans, och butiker.

Vi följer den nationella Läroplanen för förskolan, Skollagen samt Förskoleprogrammet för Stockholms stad.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och bemöter barn i behov av särskilt stöd efter deras egna behov och förutsättningar. Vi har ett kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.

1. Barn med behov av stöd för sin utveckling

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.

3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.

4. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats.

Varmt välkommen till oss!

Med vänliga hälsningar Andreea Carlsson och alla pedagoger på förskolan.

Hitta hit