Barn arbetar med naturvetenskap och utforskar olika ämnen.

Paletten Färgargårdstorget 4

Färgargårdstorget 4

Visa på karta

Barnens projektarbeten handlar just nu om allt mellan himmel och hav. Paletten har en gård där barnen får möjlighet att utforska sand och vatten samt öva sina motoriska färdigheter genom bollekar, cykla, hoppa, springa och genom den lustfyllda leken.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt förhållningssätt är att barn är kompetenta och att den pedagogiska miljön ska vara lärande, tillåtande, kreativ, rolig och utmanande för alla barn på våra förskolor.

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer och ser pedagogisk dokumentation och reflektion som ett sätt att synliggöra barnens lärande, utveckling och samspel med andra - såväl vuxna som barn. Det är också en metod att stödja pågående projekt/temaarbeten.

På Paletten är den gemensamma värdegrunden - allas lika värde - viktig och att barnen ges möjlighet att påverka och utforska sin vardag. För oss är leken det centrala, lek är lärande. Vi låter därför leken ta stor plats.

Miljö, material och pedagogiskt innehåll är stimulerande och genomtänkt utifrån barns behov och intressen. Miljön är tydlig och tillgänglig, den inspirerar barn att söka och skapa kunskap och uppmuntrar barns självständighet men även till samspel och att lära av varandra. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande. Material och verktyg finns tillgängliga för barnens experimenterande och skapande.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är tydlig, tillgänglig och anpassad för det enskilda barnet och gruppen. Vi har alltid skapande, läs-, bygg- och konstruktionshörnor och material på alla avdelningar. Barnen upplever och upptäcker världen med hjälp av sin kropp och alla sina sinnen. De utvecklar på så sätt sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vi erbjuder barnen spontana och organiserade tillfällen till fysisk aktivitet genom motoriska utmaningar såväl inomhus som utomhus.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av inköpen. Vi har egen kock som lagar maten. Barnen deltar i matråd en gång per månad tillsammans med kocken för att komma med önskemål men också för att skapa en nyfikenhet kring mat. Den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positiv. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Vår värdegrund är allas lika värde.

Läroplanen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden styr vårt arbete i förskolan.

Våra pedagogiska miljöer rymmer allt ifrån ateljé till bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och utveckling i samspel med andra barn och vuxna.

Mer om oss

På vår gård finns sandlåda, klätterställningar och olika gungor där barnen har rikliga tillfällen att samspela med andra förskolebarn. Blecktornsparken och Vita bergsparken besöks frekvent då de ligger i närområdet.

Övrigt

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad