Två barn klipper och ritar.

Paletten Färgargårdstorget 4

Färgargårdstorget 4

Förskolan Paletten avvecklar verksamheten och stänger sommaren 2022.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt förhållningssätt är att barn är kompetenta och utbildningen i förskolan ska vara rolig, kreativ och utmanande för alla barn. Den pedagogiska miljön ska vara lärande, tillåtande, tydlig och tillgänglig. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer och ser pedagogisk dokumentation och reflektion som ett sätt att synliggöra barnens lärande, utveckling och samspel med andra - såväl vuxna som barn. Det är också en metod att stödja pågående projekt/temaarbeten.

Miljö, material och pedagogiskt innehåll tillsammans med undervisningen är stimulerande och genomtänkt utifrån barns behov och intressen. Den inspirerar barn att söka och skapa kunskap och uppmuntrar barns självständighet, självkänsla och självförtroende men även till samspel och att lära av varandra. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande.

Vi delar in barnen i mindre grupper under en stor del av dagen där både planerad och spontan undervisning sker med ett läroplansmål i månaden. Då dyker vi djupare ner i varje ämne utefter barnens intressen och förutsättningar.

Våra lärmiljöer är utformade efter våra styrdokument. Vi har:

 • ateljéer
 • språkotek
 • bygg- och konstruktionshörnor
 • snickeriverkstad
 • digitala stationer
 • naturvetenskapliga hörnor
 • drama
 • teater
 • sång och musik och mycket mer.

Barnen upplever och upptäcker världen med hjälp av sin kropp och alla sina sinnen. I vårt arbete tar vårt arbete kring barnkonventionen stor plats och genomsyrar allt vi gör.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är tydlig, tillgänglig och anpassad för det enskilda barnet och gruppen. Vi har alltid skapande, läs-, bygg- och konstruktionshörnor och material på alla avdelningar.

Barnen upplever och upptäcker världen med hjälp av sin kropp och alla sina sinnen. De utvecklar på så sätt sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vi erbjuder barnen spontana och organiserade tillfällen till fysisk aktivitet genom motoriska utmaningar såväl inomhus som utomhus.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av inköpen. Vi har egen kock som lagar maten.

Barnen deltar i matråd en gång per månad tillsammans med kocken för att komma med önskemål men också för att skapa en nyfikenhet kring mat. Den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positiv. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Läroplanen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden styr vårt arbete i förskolan.

Vår gemensamma värdegrund är -allas lika värde, det är viktig att barnen får möjlighet att påverka och utforska sin vardag. Lek, rörelse, hälsa, utevistelse i vår närmiljö men också i skog och natur är centrala delar i utbildningen och något vi lägger stor vikt vid. Med barns möte med naturen fokuserar vi på upptäckter tillsammans och planerar undervisningen utifrån det som intresserar barnen med våra styrdokument i fokus.

Våra pedagogiska miljöer rymmer allt ifrån ateljé till bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och utveckling i samspel med andra barn och vuxna.

Mer om oss

På vår gård har vi en stor sandlåda där vi har många möjligheter till naturvetenskapliga experiment. Där finns flera plaster fyllda med växter och blommor som vi tillsammans undersöker och utforskar. Ett rikt utbud av material finns såsom:

 • cyklar
 • material till bygg och konstruktion
 • hinkar
 • spadar
 • silar
 • fordon
 • spel
 • bollar i olika storlekar
 • tyger att bygga koja med
 • vatten i anslutning till sandlådan
 • vagnar och madrasser att använda i leken
 • klätterställning och gunga.

Övrigt


Digital visning

Välkommen till en digital visning av Förskolan Paletten på Södermalm.

Digital visning av förskolan

Ramtid

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Bilder

Barn skapar med färg i snö.
Barnen lär sig genom att utforska.

Uppdaterad