Bild på förskolans ateljé med staffli

Östangård

Färgargårdstorget 58

Visa på karta

Östangård är en förskola där trygghet och glädje fyller dagen. Demokratiska värderingar, allas lika värde och barns inflytande är viktigt för oss. Vi skapar miljöer som inspirerar och utmanar barnen till utforskande och ett lustfyllt lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
49 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

I augusti 2019 flyttar förskolan Östangård sin verksamhet och blir en del av förskolan Fyrklövern, på Färgargårdstorget 72.

På förskolan Östangård ger vi barnen tid och förutsättningar i vardagen, då vi delar in oss i mindre grupper, både på avdelningen och mellan avdelningarna. Vi uppmuntrar barnen att försöka så mycket som möjligt själva, utifrån deras egen förmåga.

Böcker, från klassiska sagor, rim och ramsor till nyskriven barnlitteratur, är viktiga för oss. Vi utmanar och utvecklar barnens språk, kreativitet och fantasi med hjälp av läsande, berättande, återberättande, dramatiserande och skapande. I öppna och reflekterande boksamtal och i skapande där varje barns uppfattning är i fokus. Det finns inget rätt eller fel, det är okej att tycka och att göra olika.

Med hjälp av olika tekniska hjälpmedel såsom kamera, lärplatta och dator dokumenterar vi och reflekterar med barnen.

Vi värnar om öppenhet mellan personal och er föräldrar. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med er föräldrar. Vi följer upp vårt arbete genom föräldraenkäter, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Inne- och utemiljö

På Östangård är barnen ute varje dag. Antingen på vår stora gård gård eller så går vi iväg till olika parker och grönområden som finns i vår närhet.

Miljöarbete har en hög prioritet och vi har belönats med Grön flagg certifiering från stiftelsen "Håll Sverige rent". Detta för vårt aktiva och pågående arbete med hållbar utveckling.

Kost och måltider

Inom Färgargårdens förskolor har vi anställda kockar som tillagar maten i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Färgargårdens förskolors gemensamma meny, där maten som serveras tre av dagarna består av vegetariskt, en dag fisk och en dag kött. Av den mat som serveras är mer än 70 % ekologisk mat och mer än 50 % KRAV märkt.

Mål och vision

I enlighet med våra styrdokument vilar vår verksamhet på demokratins grund. Vi främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus

Vi är första steget i det livslånga lärandet. Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd till egna omdömen och problemlösningar.

Upptäckarglädjen ligger till grund för verksamheten. Lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära.

Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och problemlösning. Trygghet uppnår vi med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö och med goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda barnet. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare.

Gemensamma reflektioner ger oss ökad kunskap och förståelse. Vår utveckling av förskolans arbete drivs med tanke på miljön och med ett norm medvetet förhållningssätt. Vi söker nya faktakunskaper inom olika ämnesområden för att kunna ge barnen spännande utmaningar.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit