Illustration - barn påväg till förskola

Olympen Förskolor och Skolor AB

Tellusborgsvägen 94

Pedagogik i rörelse - kunskap som mål. Hela vår verksamhet bygger på Olympens värdegrund: glädje, trygghet, flexibilitet och individuella behov. Att ha roligt tillsammans leder till att barnen blir trygga och att barnen stärker sitt självförtroende.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
92
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.olympen.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Rörelse och hälsa med tvåspråkig profil

Olympen Telefonplan har samma inriktning på rörelse och hälsa som våra andra förskolor. Förutom Olympens profil med rörelse och hälsa har vi lagt särskild tonvikt på våra tvåspråkiga avdelningar och lekfull engelska även på svenska avdelningar.

I underbara lokaler med sekelskiftescharm har vi bland annat inrett ett helt nytt storkök för att kunna servera bäst möjliga skolmat med ekologisk inriktning.

En av två profiler inom Olympen är barnens hälsa och rörelsebehov. Genom att främja barnens hälsa och tillgodose deras rörelsebehov förbättrar vi barnets möjligheter till en positiv utveckling. Vi har fantastiska lokaler som är pedagogiskt utformade efter barnens behov och Olympens profil.

Inne- och utemiljö

Lärmiljön bygger på förhållningssättet hos pedagogerna och den pedagogiska relationen mellan barn och pedagog. Tillsammans skapar de utmanande lärsituationer där pedagogerna stödjer barnets egen drivkraft, intresse, självständighet och ansvarskänsla, tillåter dem att pröva, misslyckas och lyckas, uppmuntrar och berömmer dem. Genom detta förhållningssätt tränas barnen att klara av både lätta och svåra uppgifter, barnen känner att de ”kan och vill”, de känner tillit till sin egen förmåga.

Kost och måltider

Ett tankesätt i tiden Olympen har en egen kostprofil med ekologisk och hemlagad mat. Rätt kost har en avgörande betydelse för koncentration, inlärning och därmed studieresultat. På Olympen har vi därför en medveten kostpolicy med egen ekologisk hemlagad mat. Med hjälp av fysisk aktivitet och välbalanserad kost ges ökar vi barnens förutsättningar för kunskapsinhämtning och ett hälsosamt leverne.

Mål och vision

Olympens förskolor har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. Våra pedagoger arbetar kontinuerligt för att individuella kunskapsbehov ska få rum hos oss. Basämnen som engelska, svenska och matematik får stort utrymme i vår undervisning, ämnena har en utökad timplan och vi har även rent engelskspråkiga avdelningar i våra förskolor.

Bästa förutsättningarna för lärande

Med hjälp av vår pedagogiska profil Pedagogik i rörelse arbetar vi utifrån alla barn och elevers individuella kunskaps- och utvecklingsbehov. Vår profil är basen för ett varierat lärande, både med fysisk aktivitet och en pedagogik som kan anpassas utifrån barnens behov och förutsättningar.

Trygga och glada tillsammans

På Olympens förskolor är respekt för varandra och alla lärare ett centralt mål. Vi arbetar för att alla ska må bra, känna sig sedda och trygga. Tillsammans skapar dessa utgångspunkter glada barn med alla möjligheter till lärande, inspiration och trivsel.

Mer om oss

Rörelsens betydelse för barnets motoriska, sociala och intellektuella utveckling och barnets kunskapsbehov står i fokus på alla Olympens skolor och förskolor.

Hitta hit

Uppdaterad