Lekplats.

Olympen Förskola Svea Torn

Jungfrugatan 53

Olympen Förskola Svea Torn ligger på Östermalm, nära både skogen, lekparker och stadens kulturutbud. Vår stora gård ger utrymme för lek och rörelse. Utöver Olympens rörelseprofil har vi en språkprofil där vi både pratar svenska och engelska.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.olympen.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

En av två profiler inom Olympen är barnens hälsa och rörelsebehov. Genom att främja barnens hälsa och tillgodose deras rörelsebehov förbättrar vi barnets möjligheter till en positiv utveckling. Vi har fantastiska lokaler som är pedagogiskt utformade efter barnens behov och Olympens profil. Vi har en pedagog som håller danspass med barnen (Les Mills born to move). Olympens andra profilområde är språk. Barnens språkutveckling är en mycket viktig del inom förskolan. På Olympen Svea Torn går många barn från andra länder och det bemöter vi genom ett interkulturellt förhållningssätt där vi bejakar olikheter. Vi har två avdelningar som är tvåspråkiga där vi talar både svenska och engelska. På alla avdelningar använder vi engelska i sång och lek.

Inne- och utemiljö

På Olympen Svea Torn har vi fantastiska stora och ljusa lokaler som är pedagogiskt utformade efter barnens behov och Olympens profil. Här har vi alla förutsättningar att ge barnen en stimulerande och spännande miljö för att utvecklas på bästa sätt.

Kost och måltider

Vår mat får vi varje dag från Olympens eget kök vid Olympen Telefonplan. All mat lagas från grunden och vi använder oss av ekologiska råvaror i stor utsträckning. Frukost och mellanmål gör vi själva: vi bakar bröd, gör våra egna smoothies, och kokar olika sorters gröt. Alla Olympens förskolor och skolor är helt sockerfria.

Mål och vision

Hela vår verksamhet bygger på Olympens värdegrund: Glädje, Trygghet, Flexibilitet och Individuella behov. Att ha roligt tillsammans med barnen leder till att barnen blir trygga och att barnen stärker sitt självförtroende. Detta gör att barnen utvecklar kunskap, får bekräftelse samt finner glädje i att upptäcka.

Med barnen i fokus erbjuder vi en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med medvetna pedagoger vill vi att barnens dagar ska vara positiva, roliga och lärorika, där varje barn ska känna sig sedda och uppskattade! Utifrån barnens egna förutsättningar och behov ger vi dem utmaningar som stimulerar lusten till lärande. Vi har en helhetssyn som utgår från att verksamhetens innehåll och utformandet av miljön präglas av barnens intressen och delaktighet. Ett ömsesidigt samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är en förutsättning för att barnen ska utvecklas på ett positivt och stimulerande sätt.

Barns naturliga sätt att lära är i leken. Våra pedagoger är delaktiga i både den planerade och den fria leken. I leken lär sig barnen turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Det är viktigt att ALLA barn blir uppmärksammade och att alla har någon att leka med och har roligt tillsammans.

Mer om oss

På Olympen är utevistelsen en stor del av verksamheten. Vår utomhusmiljö består av två gårdar. En liten gård som har anpassat lekmaterial för de yngre barnen och en stor gård med stora fria ytor med konstgräs som är inbjudande till rörelselek. Vi går ofta på spännande utflykter och nyttjar parker, museum och skog i vår närmiljö för att ge barnen ett medvetet förhållningssätt till natur och miljö.

Övrigt

Lärmiljön bygger på förhållningssättet hos pedagogerna och den pedagogiska relationen mellan barn och pedagog. Tillsammans skapar de utmanande lärsituationer där pedagogerna stödjer barnets egen drivkraft, intresse, självständighet och ansvarskänsla, tillåter dem att pröva, misslyckas och lyckas, uppmuntrar och berömmer dem.

Hitta hit

Uppdaterad