Barn sitter i en koja med en pedagog som läser ur en bok

Oddegården

Skagafjordsgatan 5

Förskolan Oddegården är en av fyra förskolor i enheten Kista norra och har tre avdelningar som ligger på bottenplan i en bostad. Den fina Kistagårdsparken finns runt hörnet. Det är nära till skog, natur och till kommunikationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kista/Oddegarden/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens inflytande och intressen styr

På Oddegårdens förskola arbetar vi i smågrupper utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen styr verksamheten, så förenar vi omsorg och lärande. Förutom projektarbeten använder vi mycket utomhuspedagogik för att nå målen i läroplanen.

Tryggt och inspirerande

Barnen får utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen i en trygg och inspirerande miljö. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa plats för lek, lärande och utveckling.

Arbetet med Grön Flagg ligger till grund i lärandet för hållbar utveckling.

Inne- och utemiljö

Lek, skapande och rörelse

Innemiljön består av stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Förskolan har en gemensam matsal och en ateljé. Vi har en gård för utevistelse och nära till olika parker och Järvafältet med sitt rika djurliv och varierande växtvärld, vilket ger många möjligheter till olika utelekar året runt.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar menyn enligt riktlinjer från Livsmedelsverket. Vi uppnår stadens mål för ekologiska produkter.

Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt varje dag, tillsammans i vår matsal. Pedagogerna erbjuder barnen att smaka på maten och lära sig att ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Positiv syn på framtiden

Alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag med en positiv syn på framtiden. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer och i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden. Barnen ska ha roligt och det ska vara nära till skratt i förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad