Norrbyförskolan

Sibeliusgången 20 A & B

Under mars 2022 öppnar den nya fristående förskolan Norrbyförskolan i Akalla. Förskolan har ljusa, stora avdelningar med generösa lekytor och en stor utegård på baksidan av huset. Förskolan ligger med närhet till naturen, skogen och parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.norrbyforskolan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Norrbyförskolan arbetar vi för en hållbar, jämlik livsmiljö. Vår förskola har inriktning på lek, hållbar utveckling, livsstil och god hälsa. Utbildningen ska vara rolig, trygg och berikande för alla barn.

Tolv pedagoger kommer att arbeta i en modern och nytänkande förskola, som utgår ifrån en tematisk undervisning inspirerad av natur- och kulturlandskapet i närmiljön. Det innebär att pedagogerna kommer att arbeta med varierande pedagogiska aktiviteter, där varje barns nyfikenhet och intresse i relation till miljö, natur och välbefinnande vidareutvecklas och står i centrum. Vi strävar mot att göra barnen medvetna om vikten av att bejaka och främja en god hållbar livsmiljö.

Våra lokaler är nybyggda och anpassade till en förskolas behov. I lokalen finns ett torg som kommer att vara en naturlig mötesplats för alla barn. Torget kommer att användas som en gemensam matsal, vilket gör det möjligt att frigöra ytor på avdelningarna och ge bättre förutsättningar att kunna skapa lärande lekmiljöer. Vi visar även barnen att deras lek och aktiviteter på avdelningarna är viktiga.

Vårt pedagogiska arbete utgår ifrån skollagen och förskolans läroplan. Vi följer FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Diskrimineringslagen, förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och förskolans egen verksamhetsplan.

Inne- och utemiljö

Utformning av förskolans lek-lärmiljöer inomhus och utomhus utgår från barnens behov, intressen och rätt till utforskande och lek.

Förskolemiljön ska vara trygg, lockande, utmanande, utvecklande och innehållsrik. Den ska stimulera barnens olika behov och intressen för att lära och erövra nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Vår gård är under uppbyggnad och kommer att bli en stor och härlig gård som sträcker sig runt nästan hela förskolan på baksidan.

Kost och måltider

Norrbyförskolan har ett stort och modernt tillagningskök, där vår egen kock lagar maten från grunden. Hos oss serveras hemlagad mat och till viss del med ekologiska råvaror.

Alla mejerivaror och en viss andel av frukten är ekologiska och kravmärkta.

Ditt barn har möjlighet att få specialkost om läkarintyg uppvisas.

Mål och vision

Tillsammans skapar vi den goda framtiden. Förskolans grundtanke är att idé ska bygga på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår vision är att vara ledande inom hållbar utveckling, livsstil och god hälsa.

Vår vision vilar på fem grundstenar som summerar vår värdegrund:

  • Hållbar utveckling för god hälsa och välbefinnande.
  • God omsorg och trygghet för alla.
  • Stimulerande mötesplats.
  • Mångfald och olikheter som tillgång.
  • Glädjefylld vardag.

Alla barn blir sedda och hörda. Barnens behov och erfarenheter bejakas genom arbete i mindre gruppsammanhang.

Utbildningen ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla för vår gemensamma miljö, både ute och inne. Utbildningen ska också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och förmåga att sätta sig in i andra människors situation.

Mer om oss

För barnens språkutveckling kommer vi att arbeta med Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan. Syftet är att utveckla och stärka den språkliga medvetenheten hos barnen med hjälp av bland annat högläsning, sång och språkligt skapande.

Vi kommer även att arbeta med Babblarna. Med hjälp av de populära figurerna, Babblarna, gör vi språkträning och språkutveckling i vardagen till ett spännande och lekfullt äventyr i lekfulla sammanhang.

Hitta hit

Uppdaterad