Norlandia Sagoträdet

Tappvägen 8 D

Visa på karta

Norlandia förskolor Sagoträdet erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull undervisningsmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Nya upptäckter varje dag.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://sagotradet.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Sagoträdet - utbildning ute och inne genom lek och
Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa,

Förskolan Sagoträdet arbetar efter Norlandias pedagogiska koncept med förskolans läroplan som grund. Vi har valt att fördjupa undervisningen i ämnesområdena Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa. Sagoträdet arbetar aktivt med Norlandias inriktning och Generation Pep och Global framtid

Sagoträdet fördelar barnen i två salonger Röd och Blå. En med yngre barn och en med äldre barn. Varje salong arbetar utifrån det i mindre undervisningsgrupper.

Utgångspunkten i vårt pedagogiska arbete är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn skall bli lyssnade på och bli sedda som individer med egna förmågor. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva, utvecklar sin sociala kompetens och bli respekterade för den de är. Alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Vi arbetar med en allsidig pedagogik som växlar utifrån barnens behov med inriktning mot Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa.
Våra metoder och arbetssätt anpassas medvetet efter barngrupperna, projekt och årstid såsom utelek, skapande, berättande, sagor, litteratur, språk, sång, musik, drama, yoga, sånglekar, bild, experiment, utflykter i närmiljön, lek och rörelse.


Inne- och utemiljö

Våra nya lokaler är anpassade för förskolans verksamhet. På vår gård finns sandlåda och lekytor. Närheten till parker och naturen är en stor tillgång. Här ges fria platser att leka, spännande möjligheter och utmaningar, här får barnen kunskap om närmiljön och livet där.

Vi har en stimulerande miljö och material i barnets nivå, som lockar till lärande, utveckling, lek, fantasifullt skapande och utforskande av omvärlden vilket ger barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande.

Kost och måltider

Vi erbjuder goda, vällagade och näringsriktiga måltider vilket är en förutsättning för att barnen ska växa och utvecklas på bästa sätt. Fram till att vår systerförskola Sagohjälten öppnar tar vi vår lunch från en annan Norlandiaförskola. Våra kockar där tillagar måltiderna från grunden av råvaror av hög kvalitet såsom svenskt kött och i största möjliga mån ekologiska råvaror.

Mål och vision

Utgångspunkten i vårt pedagogiska arbete är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn skall bli lyssnade på och bli sedda som individer med egna förmågor. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva, utvecklar sin sociala kompetens och bli respekterade för den de är. Alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Vi arbetar med en allsidig pedagogik som växlar utifrån barnens behov med inriktning mot Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa. Våra metoder och arbetssätt anpassas medvetet efter barngrupperna, projekt och årstid såsom utelek, skapande, berättande, sagor, litteratur, språk, sång, musik, drama, yoga, sånglekar, bild, experiment, utflykter i närmiljön, lek och rörelse.

Hitta hit

Uppdaterad