ok

Norlandia Förskolor Grimsta

Grimstagatan 27

Vi arbetar med hälsobefrämjande aktiviteter i naturen och i närområdet samt på förskolan. Medvetet arbetar vi för allas lika värde, lekfull undervisning och barns inflytande utifrån lustfyllt lärande genom leken.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
100 %
Webbplats
http://grimsta.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lärmiljöerna inom och utomhus skapas utifrån barns förmågor och möjlighet till utveckling. Vi utgår ifrån ”samspelsteorier” med inslag av forskning kring ”mognadsteorier”. Vi arbetar med att upptäcka barnens olika förmågor och möjligheter att utvecklas utifrån sin fulla potential. Pedagogerna reflekterar tillsammans för att kunna skapa möjlighet och förståelse för uppdraget enligt Lpfö-98/18 som implementeras under läsåret. Norlandias pedagogiska koncept, kunskap & Innovation kopplas ihop med läroplanen för förskolan. Genom lokala kvalitetsteam och reflektioner enskilt och i grupp skapas förståelse för uppdraget med och för barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. Vi delar barnen i en yngre och en äldrebarnsgrupp. Vi har tillgång till en gård utanför förskolan som tillhör hyresvärden och är tillgänglig för alla som vill. Därför tillbringar vi mycket tid i närområdet som består av parker men främst i skogen. Skogen som ger varje barn möjlighet att upptäcka och utforska närområdet på ett naturligt sätt. Här övar vi på olika förmågor inför ett livslångt lärande.

Kost och måltider

Norlandia har ett eget matkoncept som heter ”Mat med Smak”.

Vår förskola får sin mat levererad från en annan Norlandia Förskola i närheten. Maten lagas av egen kock och är till stor del ekologisk och närproducerad samt lagad från grunden. Genom vårt koncept ”Mat med Smak” vill vi ge barnen bra grunder genom näringsriktig och vällagad mat. Maten bjuder på kulinariska upplevelser varje dag.

Mål och vision

Vårt mål och vår vision är att skapa medvetna, vetgiriga och nyfikna barn som vågar ta för sig på ett ödmjukt sätt. Vi vill att barnen ska vara väl förberedda inför skolstarten genom att jobba med alla målen i Lpfö under hela barnets vistelsetid på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Vi följer de riktlinjer som gäller utifrån skollagen när det gäller barn som behöver extra stöd. Vi observerar och utifrån vad vi ser går vi vidare för att hjälpa varje enskilt barn som behöver extra stöd under sin vistelse hos oss. Vi tar hjälp av den profession som behövs genom att samtala med vårdnadshavare och sedan genom till exempel barnavårdscentralen eller dylikt få mer stöd.

Mer om oss

Inom Norlandia Förskolor arbetar vi utifrån CARE:

Competent

Jag omsätter ständigt och reflekterar kring förskolans uppdrag och dess koppling till verksamheten

Ambitious

Jag är en god ambassadör för såväl min Förskola som för Norlandia.

Respectful

Jag har ett respektfullt förhållningssätt i alla möten i alla situationer.

Energetic

Jag tar en aktiv roll genom att bidra till utveckling och inspirera andra.

Hitta hit

Uppdaterad