Norlandia Förskolor Grimsta

Grimstagatan 27

Norlandia Förskolor Grimsta erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vi erbjuder 25 förskoleplatser och verksamheten är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
https://grimsta.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med hälsobefrämjande aktiviteter i naturen, i närområdet och på förskolan. Medvetet arbetar vi för allas lika värde, lekfull undervisning och barns inflytande utifrån lustfyllt lärande genom Leken.

Lärmiljöerna inom- och utomhus skapas utifrån barns förmågor och möjlighet till utveckling. Vi utgår ifrån ”samspelsteorier” med inslag av forskning kring ”mognadsteorier”. Vi arbetar med att upptäcka barnens olika förmågor och möjligheter att utvecklas utifrån sin fulla potential.

Pedagogerna reflekterar tillsammans för att kunna skapa möjlighet och förståelse för uppdraget enligt Lpfö-98/18 som implementeras under läsåret. Norlandias pedagogiska koncept kopplas ihop med läroplanen för förskolan. Genom lokala kvalitetsteam och reflektioner enskilt och i grupp skapas förståelse för uppdraget med och för barnen.

Vi jobbar med närområdets olika möjligheter utifrån projektet GoGreen. Allt material är väl synligt och tillgängligt för varje barn. Materialet har en tydlig struktur, är självrättande, vilket ger barnen möjlighet att påverka sin egen vardag såväl inne som ute. Undervisningen sker utifrån ett samspelande innovativt förhållningssätt där barns inflytande är tongivande. Pedagogerna är medforskare i alla sammanhang över en dag.

Inne- och utemiljö

Grimsta är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har tillgång till en utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.

Kost och måltider

Grimstas lunch levereras från vår närliggande systerförskola Norlandia Förskolor Piraten. Vi serverar vällagade, smakrika och goda måltider enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Inför och under varje måltid skapar kocken och pedagoger tillsammans med barnen en trivsam och lugn måltidsmiljö.

Vi är en sockerreducerad förskola där vi väljer att inte servera sötsaker som exempelvis ketchup eller sötad yoghurt.

Mål och vision

Genom vårt pedagogiska arbete rustar vi våra barn för framtiden samt utvecklar deras sociala färdigheter. Ett dagligt arbete där utforskande, utmaningar, omsorg, lek och lärande är centralt och innefattar läroplanens olika områden. Allt för att barnen ska utvecklas att vara sitt bästa möjliga jag.

Pedagogiskt koncept

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskap & Innovation

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn.

Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs.

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Särskilt stöd och behov

Vid behov erbjuder vi särskilt stöd utifrån barnens individuella behov.

Mer om oss

Norlandiaskuttet är vår unika hälsomodell med mål om att redan i förskoleålder etablera goda vanor med fokus på bra mat och rörelseglädje.

Mat med smak är vårt måltidskoncept där serverar vi vällagade och smakrika måltider som ger barnen energi och näring.

Go Green är vår miljösatsning som utformats utifrån FN:s hållbarhetsmål. Vi ger våra barn kunskap om nuläget och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.

Hitta hit

Uppdaterad