Barn skriver i sand.

Montessoriförskolan Läroriket

Vitalisvägen 2

Montessoriförskolan Lärorikets inriktning är Montessoripedagogik, miljö och hälsa. Duktiga pedagoger i en miljö med mycket bra luft, naturenliga material och bra näringsriktig mat, ger oss förutsättningar och grund för en givande och rolig tid.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.laroriket.nu/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoriförskolan Lärorikets verksamhet bygger på förskolans läroplan, LpFö 18, samt Montessoripedagogiken.

Detta innebär:

- barnet i centrum.

- en inspirerande och väl förberedd miljö.

- frihet och ansvar med respekt för allt levande.

- individualisering

- helhetssyn på barnet.

Redan i förskolan får barnen lära sig räkna, skriva och läsa. Om de vill, när de vill, i leken, men aldrig med tvång! Maria Montessori visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Att uppmuntra barnets egna initiativ är en grundläggande byggkloss i Montessoripedagogiken.


”Hjälp mig göra det själv”

I verksamheten ges barnen tillfälle att själva upptäcka hur saker och ting ligger till. När barn alldeles själva upptäcker sammanhang och skaffar sig kunskaper, får de förtroende för sin egen förmåga. De blir harmoniska och självständiga. De lär sig ta initiativ, känna ansvar och visa hänsyn. Montessoripedagogens roll är att noggrant observera hur varje barn utvecklas, följa barnet, erbjuda rätt material i rätt tid, ställa upp som handledare och ansvara för den förberedda miljön. Pedagogen ska också sprida värme, inspiration och ha en stor kärlek till barnen. En tilltro till barnets egen drivkraft och kompetens finns, men vi ska också se till att alla barn känner sig delaktiga och att alla får utrymme att utveckla sin egen personlighet men även känna empati för varandra.

Inne- och utemiljö

Vi har tre avdelningar Stjärnan (3-5 år), Solen och Månen (1-3 år).

Barnets behov av ordning är viktig i miljön, de ska lätt hitta vad de vill leka med. Därför är rummen indelade i följande områden.

- Praktiska vardagsövningar

- Sensoriska material

- Språk

- Matematik

- Kulturella ämnen (Naturkunskap, geografi, historia, skapande, musik och rörelse)

Vår dagliga utevistelse spenderar vi i Fredhälls olika parker.

De äldre barnen åker regelbundet till Judarskogen

Kost och måltider

Idag har förskolan samarbete med cateringföretaget Bambam som levererar god mat till förskolan varje dag. Varje dag serveras flera olika grönsaker och varje vecka erbjuds barnen vegetariskt, fisk, fågel samt nötkött.

I köket har vi ett köksbiträde som hjälper oss att lägga upp maten, diska samt ta fram frukt och mellanmål.

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter maten tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där vi sitter tillsammans.

Mål och vision

Vi på Montessoriförskolan Läroriket arbetar med Systematiskt kvalitetsarbete, där vi planerar och utvärderar vår verksamhet utifrån läroplanens mål och uppmaningar. Vår vision är att vi ska vara den bästa förskolan på Kungsholmen. Det arbetet har grunden i de brukarundersökningar som alla vårdnadshavare gör varje år och genom sammankomster med vårdnadshavare vid 3-4 tillfällen/år. För att vi på ett tydligt och systematiskt sätt ska visa våra föräldrar vad vi arbetar med har vi en app som heter TYRA. Där får föräldrarna tydlig dokumentation om vad vi arbetar med på avdelningen samt uppdateringar om sitt egna barn.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov. Vi har till exempel pedagoger som kan kommunicera med tecken som stöd.

Mer om oss

Två gånger per termin har vi visning av förskolan. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i kö hos oss är välkommen hit, då vi berättar om vår verksamhet och vad det innebär att ha sitt barn på vår förskola.

De aktuella tiderna för visning kan ni se på www.laroriket.nu eller på vår instagram montessoriforskolan_laroriket. Nu under pandemin krävs föranmälan vilket görs till rektor.

Hitta hit

Uppdaterad