Förskolegård med bänkar och leksaker.

Montessoriförskolan Fontänen

Starrängsringen 57

Vi ser Hedvig Eleonora förskolor som en enhet – med flera adresser. Vår verksamhet finns på Styrmansgatan 14 B, Styrmansgatan 26, Storgatan 23, Skeppargatan 34, Armfeltsgatan 8 och på Starrängsringen 1, 53 och 57.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel legitimerade förskollärare
16 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoriförskolan Fontänen grundar sin verksamhet på Maria Montessoris filosofi och pedagogik. Maria Montessori forskade och upptäckte att förändringar av barns intressen och utveckling följer ett bestämt mönster. Pedagogiken grundar sig därför på hur barnens intressen ändras genom åren, och därmed även deras intressen för olika inlärningsmoment. Att lyfta fram vad barnen är intresserad av förstärker barnets intresse för kunskap.

Det viktigaste för oss är att hjälpa barnen att växa till ansvarsfulla människor med stor tillit till sig själva. Vi vill ge dem sociala redskap för att möta livets prövningar. Vi arbetar i en lugn och harmonisk miljö som är anpassad till barnens behov. I den yngsta gruppen är träning på att bli självständig viktig och att helt enkelt erfara att världen består av många spännande saker som bara väntar på att bli upptäckta. I gruppen med äldre barn tränas det sociala samspelet.

Inne- och utemiljö

Grunden för barnens utveckling och lärande är en väl förberedd miljö där miljön ska vara i barnens höjd och locka barnen till pedagogiskt arbete. Varje barn ska kunna finna materiel som är utvecklande och stimulerande efter intresse och mognad.

Utomhusmiljön är viktig i vår pedagogik. Vi ger barnen upplevelser som att lära sig lekar och har samlingar men även skapar en trygghet i en okänd miljö. Utomhusmiljön är mer tillåtande med rörelse och större gemensamma lekar än inomhus.

Kost och måltider

Vi erbjuder näringsriktiga måltider i en miljö där barn och vuxna äter tillsammans, under måltiderna förmedlar personalen en positiv attityd till mat.

Barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. I våra kök lagar vi mycket av maten från grunden och det är kort tid mellan tillagning och servering för att bevara näringsvärde och smak.

Varje dag serveras frukt, lunch och mellanmål.

Vi använder oss till stor del av ekologiska och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Vår enhet genomsyras av ett demokratiskt och solidariskt förhållningssätt, där barnen får vara med och bestämma utifrån sin ålder och aktivitet.

Genom att barnen får vara med och fatta beslut tillsammans med andra barn utvecklar de förmågan att kompromissa och respektera varandra. Barn som möts av vuxna som respekterar dem, barn som får uppleva att deras åsikter och tankar betyder något, utvecklar demokratiska värderingar. Vår miljö är tillåtande så att barnen lär sig att ta ansvar både för sig själva och i grupp. Genom det ökar barnens självförtroende och trygghet på förskolan vilket vi vill ska leda till ett forskande och kritiskt tänkande. Vi ser barnets eget utforskande som förutsättningar för deras lärande. Pedagogerna utmanar barnens teorier och hypoteser med hjälp av nya frågor och nytt material. Vi arbetar med jämställdheten i fokus där alla ska känna samhörighet och att vi tar ansvar för oss själva, andra människor, vår arbetsplats och att flickor och pojkar behandlas på samma sätt. Barnen får lära sig att alla har lika värde, vilket ökar deras empati och respekt för andra människor, samt ett förhållningssätt till vår miljö vilket vi vill ska leda till ett ekologiskt tänkande. Vi anser att glädje och öppenhet är en viktig ingrediens på vår enhet där både barn och pedagoger stimuleras till att bli kreativa individer. Pedagogens roll är att få syn på barnens lust till upptäckande och utgå från den.

Mer om oss

Fontänen är en av åtta förskolor i Hedvig Eleonora förskoleenhet.

Vi strävar efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Hedvig Eleonora förskolor samarbetar under jul och sommartider när det gäller lokaler och öppettider.

Övrigt

Visning av förskolan

Välkommen på visning:

  • 17 augusti kl. 13.30
  • 21 september kl. 13.30
  • 19 oktober kl. 13.30
  • 16 november kl. 13.30
  • 14 december kl. 13.30

Föranmälan till maria.korch@edu.stockholm.se.

Hitta hit

Uppdaterad