Grafisk illustration på förskola

Montessoriförskolan Fontänen

Starrängsringen 57

Visa på karta

På Montessoriförskolan Fontänen finns två grupper. Lilla Blå för barn cirka 1–3 år och Regnbågen för barn cirka 3–6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
16 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoriförskolan Fontänen grundar sin verksamhet på Maria Montessoris filosofi och pedagogik. Maria Montessori forskade och upptäckte att förändringar av barns intressen och utveckling följer ett bestämt mönster. Pedagogiken grundar sig därför på hur barnens intressen ändras genom åren, och därmed även deras intressen för olika inlärningsmoment. Att lyfta fram vad barnen är intresserad av förstärker barnets intresse för kunskap.

Det viktigaste för oss är att hjälpa barnen att växa till ansvarsfulla människor med stor tillit till sig själva. Vi vill ge dem sociala redskap för att möta livets prövningar. Vi arbetar i en lugn och harmonisk miljö som är anpassad till barnens behov. I den yngsta gruppen är träning på att bli självständig viktig och att helt enkelt erfara att världen består av många spännande saker som bara väntar på att bli upptäckta. I gruppen med äldre barn tränas det sociala samspelet.

Inne- och utemiljö

Grunden för barnens utveckling och lärande är en väl förberedd miljö där miljön ska vara i barnens höjd och locka barnen till pedagogiskt arbete. Varje barn ska kunna finna materiel som är utvecklande och stimulerande efter intresse och mognad.

Utomhusmiljön är viktig i vår pedagogik. Vi ger barnen upplevelser som att lära sig lekar och har samlingar men även skapar en trygghet i en okänd miljö. Utomhusmiljön är mer tillåtande med rörelse och större gemensamma lekar än inomhus.

Kost och måltider

På förskolan strävar vi ständigt efter utveckling och förnyelse samtidigt som vi värnar för kontinuitet och stabilitet i menyn.

Vi ser även till att minimera användandet av allergener i matlagningen. Vi har dialog kring hur vi ska öka andelen vegetabilier och ekologiska och kravmärkta livsmedel.

Vår matsedel består av näringsriktig tilltalande mat för barn.

Förskolan är miljösmart.

Mål och vision

Barn, föräldrar och personal känner sig trygga och respekterade i förskolan. Vi har ett klimat som präglas av värme, professionalitet och framtidstro.

Mer om oss

Fontänen är en av åtta förskolor i Stadions förskoleenhet.

Vi strävar efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Stadions förskolor samarbetar under jul och sommartider när det gäller lokaler och öppettider.

Varje förskola har Arbetsplatsträff (APT) 1 gång i månaden, då vi stänger klockan 15.45. Vi har också planeringsdagar fyra dagar varje år. Dessa dagar är förskolorna stängda.

Hitta hit

Uppdaterad