Mineralen

Skodonsvägen 9

Visa på karta

Förskolan Mineralen ligger i hjärtat av Solberga med närhet både till skog och parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
87
Antal barn per årsarbetare
6,04
Andel med förskollärarexamen
34 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Traditionell förskolepedagogik.

Inne- och utemiljö

Förskolan är byggd efter SISAB:s koncept, Framtidens förskola. Förskolan byggs efter kriterierna för certifieringssystemet Miljöbyggnad silver. Det innebär krav på allt från materialval, ljusinsläpp och akustik.

Förskolans inne- och utemiljö erbjuder barnen en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till experimenterande lek och lärande.

Kost och måltider

Barnen erbjuds en näringsriktig kost enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och tillagas av en erfaren kock. Vi köper in en stor andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vi erbjuder varje barn en förskoletid full av glädje, vänskap, lärande och med många utmaningar i lekfullt utforskande sammanhang. Barnen får en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till experimenterande lek och lärande samt rika möjligheter till att arbeta med estetiska uttrycksformer så väl inne som ute.

Varje barn har redan vid födseln fantastiska möjligheter att utveckla kompetens, förmågor, och färdigheter när hen blir bemött som kompetent, självständig och kunnig.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad