Innemiljö, en madrass, lekasaker och böcker, fönster ut mot gården

Mellanberget

Personnevägen 91

Visa på karta

Mellanberget har två egna gårdar och nära till parker och grönområden. Förskolan har fyra grupper för barn 1–3 år och fyra grupper för barn 3–5 år. En grupp för de äldre barnen erbjuder utepedagogisk verksamhet. Besök oss gärna på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
146
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Hägerstensåsens förskolor arbetar vi utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som bygger på en tro på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är barnets intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar verksamheten. Vår målsättning är att utveckla varje barns tillit till sig själv och till sina egna speciella förmågor. För att uppnå det är pedagogerna är lyhörda, delaktiga och flexibla.

Förskolan Mellanberget erbjuder en innehållsrik pedagogisk lärmiljö där barnen har tillgång till kreativa rum som inbjuder till en lekfull och utforskande förskoledag. Barngruppen delas regelbundet in i grupper om färre barn där det ges större möjlighet till lärande samtal mellan barn-barn och barn-pedagoger.

Vi erbjuder en dokumenterad verksamhet där ni som vårdnadshavare kan följa ert barns utveckling och lärande. Varje termin bjuds vårdnadshavarna in till ett ”Möte för vårdnadshavare” eller annan aktivitet. Utvecklingssamtal genomförs en gång per år samt vid behov. Vi erbjuder en introduktion där ni som vårdnadshavare är med aktivt i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Mellanberget består av avdelningar där rummen är indelade i mindre ”rum i rummet” med olika innehåll och utformning som erbjuder barnen utforskande aktiviteter. Det är en utmanande miljö där materialet är synligt, signalstarkt och lättillgängligt.

Utomhus finns två stora gårdar för rörelse och aktiviteter med olika redskap. Lyckebos placering i Hägersten lockar till expeditioner i den spännande närmiljön. Närheten till både skog, parker och färdmedel underlättar för spännande utflykter.

Kost och måltider

Måltiderna är en av höjdpunkterna på dagen. Maten är både näringsrik och variationsrik och vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Goda och bra måltider bidrar till matglädje och gemenskap, måltiderna ses som ett pedagogiskt verktyg. Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och maten tillagas från grunden i förskolans eget kök. Vi arbetar efter livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Vårt pedagogiska arbete utgår från en demokratisk värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan; Skollagen, Läroplan för förskolan 98/10, FN:s Barnkonvention, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, Stockholms stads skolplan samt ny forskning. Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön har utformats utifrån ledorden: Fantasi, Glädje, Inflytande, Intraaktivitet, Kommunikation, Likheter och Olikheter samt Lättillgänglighet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningstider

Är du vårdnadshavare och vill välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Mellanberget! Kontakta Ewa Björck Meltzer, telefon 08-508 232 14.

Torsdag 21 februari kl. 9.00
Torsdag 4 april kl. 9.00
Torsdag 16 maj kl. 9.00

Hitta hit

Uppdaterad