Mångårdens förskolor, Kotka

Kotkagatan 63

Vi står och arbetar för barnen som individer och som delar i ett större sammanhang. Bemötande, förhållningssätt och delaktighet är prioriterade kvalitetsaspekter. Vårt pedagogiska arbete utgår ifrån barns inflytande och kreativt skapande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
32 %
Webbplats
https://www.moongarden.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola finns i Akalla med närhet till lekparker, skog och natur. Vi har plats för 100 barn fördelade på 6 avdelningar och tre olika åldersfördelningar: 1-2 år, 3-4 år och 5 år.

Vårt ledord i allt vårt arbete är ”Kunskaper och värderingar för en hållbar framtid”.

Vi ser barns lärande och utveckling som ett långsiktigt projekt där alla delar av deras liv är länkade med varandra. Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi förutsättningarna för dem att utvecklas till individer som bryr sig om sin miljö, tar hand om varandra, som trivs, lär sig och mår bra.

Vi vill med vår konfessionella inriktning bidra till att barnen får positiv känsla för och bekräftelse av sin kulturella identitet och bakgrund. Vi kan med hjälp av personalens höga kompetens inom svensk förskolepedagogik och om barnens bakgrund, traditioner och kulturer bidra till att stärka barnens självkänsla och trygghet i sin identitet.

Inne- och utemiljö

Förskolan som byggdes 1971 är ett stort 6 avdelnings hus i rosa färg. Den omgärdas av en traditionell förskolegård med rutschkanor, gungor, sandlådor, små lekstugor, bollplan, vinbärsbuskar och våra egna odlingar samt annan växtlighet. På gården finns även sittplatser för används flitigt för mellanmål eller asfalterade gångar som passar bra till cykelturer. Tomten ligger i anslutning till lekparker, promenadstråk och vackra naturområdet i Järvafält.

Kost och måltider

Vi får vår mat från Saffaa's Kök & Event som finns nära i Akalla. Tack vare det korta avståndet kan vi servera maten strax efter att den tillagats. Råvaror är till 60% ekologiska och köttet är Halal -certifierad. Veckans bas för luncher är vegetariskt, kött, fisk, soppa och fågel. Frukost och mellanmål tillagar vi själva på plats i förskolan. Dessa måltider består av gröt, både mjukt och hårt bröd med rikliga och varierande pålägg, fil/yoghurt och flingor samt en massa frukt.

Mål och vision

Arbetet på Mångårdens förskolor är ett långsiktigt projekt som ska skapa förutsättningar för att utveckla barn och vuxna som lär, trivs, mår bra, tar hand om varandra och sin förskola, och ser möjligheter.

Arbetet sker systematiskt och är direkt kopplat till den dagliga verksamheten. Rektor och biträdande rektor leder det pedagogiska arbetet tillsammans med välutbildade och legitimerade förskollärare.

Arbetslagen har därmed representanter i en pedagogisk ledningsgrupp som finns på enheten. Gruppdeltagarna ansvarar för att framföra arbetslagets åsikter och synpunkter i gruppen och ansvarar också för att delge kollegor det som beslutats eller diskuterats i gruppen. På så vis får alla en naturlig och kontinuerlig insyn och delaktighet i kvalitetsarbetet.

Föräldrarna är delaktiga i kvalitetsarbetet i form av samtal och enkätundersökning. Barnen deltar i arbetet genom att vara huvudaktörer i alla aktiviteter. Barnens behov avgör metodiken och aktiviteter. Lärandet är en ständigt pågående process som sker i alla situationer under dagen. Vi är lyhörda för barnens tankar, åsikter och idéer.

Särskilt stöd och behov

Alla barn är i behov av att få stöd utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och bakgrund! Detta ser vi till att de får i vardagen på sina egna avdelningars verksamhet.

Ibland kan behovet vara något mer specifikt och kräva särskilda anpassningar i till exempel miljön, kosten eller vid valet av metoder vi arbetar med barnet i grupp och enskild. För att finna och välja bästa stödet samarbetar vi tätt med föräldrarna, vården och våra egna specialpedagoger eller psykologer.

Mer om oss

IT har blivit en naturlig del i barnens dag både i samhället, hemmen och i förskolan. Vi har tillgång till och arbetar med olika digitala medier i syfte att ge barnen de bästa förutsättningarna att klara av morgondagens digitala utmaningar. Vi har minst en iPad och en iPhone på varje avdelning. Från och med hösten 2019 fyller vi på med tillgång till en större interaktiv pekskärm till avdelningarna.

Hitta hit

Uppdaterad