Förskola i två plan under uppbyggnad med byggnadsställningar.

Maja Myra

Torsslowsbacken 2

Visa på karta

Maja Myra öppnade 2018 och är en nybyggd förskola nära Arkenparken, Mälaren och naturen. Vi har en stor gård med naturytor, lekredskap och en amfiteater. Förskolan har åtta avdelningar med äldre barn på övervåningen och yngre barn på nedre plan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Maja Myra erbjuder vi en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Barn utvecklas och lär sig genom lek och samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger har ett lekpedagogiskt förhållningssätt som innebär att de vuxna medvetet och aktivt stöder barnen i deras lek.

Vi har en tilltro till barns förmågor och arbetar för att främja barnens självständighet och delaktighet. Vi planerar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Det är viktigt att barnen får uttrycka sig, reflektera och bli lyssnade på så att de blir sedda och bekräftade. Det är också viktigt att barnen känner att de kan påverka sin verksamhet.

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet så att barnen får kontakt med olika utrycksmöjligheter inom sång, musik, rörelse, drama, skapande och användandet av digitala verktyg. Vidare arbetar vi dagligen med matematik och språk och tar tillvara på alla tillfällen att prata om antal, former, mönster och andra matematiska begrepp.

Inne- och utemiljö

Två avdelningar delar på en ingång med tillhörande stor hall med torkrum och uteskötrum. Avdelningarna blir ljusa och funktionella med ljuddämpande material samt med gemensamma skötrum.

Gården är välplanerad med både naturliga grönytor och olika lekmöjligheter. Det kommer att finnas en amfiteater för samlingar, en vattentrappa för experiment och en avskild plats för de allra yngsta barnen. Maja Myra är belägen i Arkenparken i Axelsberg, ett barnvänligt område med naturen och Mälaren nära.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Genom att aktivt arbeta språkutvecklande ger vi barnen verktyg för att uttrycka empati och möjlighet att hantera de sociala situationerna som uppstår på förskolan, till exempel bjuda in till lek, sätta gränser och hantera konflikter. Vi ser flerspråkighet som en tillgång ibland annat det språkutvecklande arbetet. Med hjälp av lekar, samarbetsövningar och samarbete i smågrupper främjar vi gruppkänsla och det sociala samspelet.

Utevistelsen är viktig, både utifrån ett pedagogiskt och ett hälsofrämjande perspektiv. Den stimulerar till lek, rörelse, lärande och utforskande. Vi är ute minst en gång per dag och vissa avdelningar tar även med sig mat och äter utomhus.

Hos oss är barnens förskoletid ett spännande och lärorikt äventyr som ska lägga grunden till ett livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Öppettider

Som vårdnadshavare har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. På liknande sätt kan näraliggande förskolor samarbeta kring öppethållandet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan och vårdnadshavare kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla vårdnadshavares behov beaktas.

Visning av förskolan 2019

Vi har visning av förskolan andra fredagen i februari, mars, april, september, oktober och november 2019. Välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad