Färgglad matta och barnmöbler med dockor.

Lysande Förskolan

Öregrundsgatan 12

På Lysande Förskolan får ditt barn en lycklig start i livet. Lysande Förskolan – Emotionell Pedagogik bygger på bemötande, bekräftelse, förståelse, kunskap, modern terminologi, motivation, inflytande, respekt och trygghet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med Lysande Förskolan – Emotionell Pedagogik. Det är en unik pedagogik som grundats, utvecklats och patenterats av Lysande Förskolans huvudman Sara Bruce. Alla pedagoger på förskolan har utbildats i och arbetar utifrån pedagogiken. Emotionell Pedagogik fungerar som ett komplement till LpFö18. Det viktigaste inom Emotionell Pedagogik är att varje barn bemöts med förståelse, respekt och kärlek.

Våra pedagoger är alltid lyhörda och respektfulla mot barnen, och uppmuntrar dem att uttrycka alla sina tankar och känslor utan begränsningar. Därför har vi tex. långa inskolningsprocesser. På Lysande Förskolan arbetar vi inte efter föråldrade principer eller hårda regler utan tycker att alla barn måste få chansen att utveckla sin individuella potential och det är vår uppgift att leda dem vidare mot en lika lysande framtid!

Lysande Förskolan har friluftsinriktning vilket innebär att barnen vistas utomhus så mycket. Målet med utomhusprofilen är friskare barn, mer stimulans åt hjärnan och en ökad medvetenhet om djur, natur och våra olika årstidsväxlingar. Målet med våra utflykter är att barnen ska öka sin kännedom om närmiljön, stärka sin känsla av frihet och gemenskap samt bygga upp sin kondition och sin muskulatur.

Vi följer ett fast veckovist undervisningsschema där gymnastik, samling, musik, dans, teater, språk, modersmål, matematik, natur, teknik, och skapande är återkommande aktiviteter. Vi gör även utflykt varje vecka till en park, ett bibliotek eller ett museum.

Inne- och utemiljö

Vi finns i ljus och fin lokal i ett lugnt område på Gärdet, nära till både tunnelbana och buss. Vi har en egen fin gård men besöker dagligen lekparkerna och grönområdena som finns alldeles runt hörnet, till exempel Londonparken.

På Lysande förskolan är vi noga med att våra lokaler är rena och fräscha att vistas i. Vi vill att barnens leksaker och material ska vara väl synliga och didaktiskt placerade så att barnen bjuds in till lek och aktiviteter.

Kost och måltider

Lunchen på förskolan serveras av catering Sandborgen AB. Deras mat lagas från grunden med många ekologiska och närproducerade varor.

Vi serverar mellanmål och frukt under förmiddagen och eftermiddagen från vårt kök. Vid matinköp utgår vi från säsong, ekologiskt, närproducerat och KRAV-märkt. Att minska matsvinnet och källsortera vårt matavfall är en prioritet hos oss.

Vi värnar om barnens hälsa och ser till att all mat som serveras på förskolan är näringsrik och att specialkost finns tillgänglig

Mål och vision

Lysande förskolan har som mål att driva en högklassig förskoleverksamhet som fokuserar och främjar varje barns utveckling, lärande och omsorg. Vårt mål är att våra barn ska få en lysande start i livet och förberedas på allra bästa sätt inför både den fortsatta skolgången och vuxenlivet. Vår vision är att alla våra lysande barn ska få möjlighet att utvecklas till ansvarstagande, empatiska och trygga personer med förståelse för alla människors olikheter och lika värde.

Vi utgår från LpFö18 när vi planerar våra aktiviteter för att kunna lyckas uppfylla alla krav och de nationella målen. Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna tillgodose varje aspekt i barnens inlärningsprocess. Vi ser till att flitigt dokumentera, genomföra, analysera och reflektera varje aktivitet vi gör med barnen och alltid sedan göra en sammanfattning. Då kan vi se vårat resultat för att således upptäcka vad vi kan förbättra till nästa gång.

Särskilt stöd och behov

Vi tar hänsyn till alla slags allergier, intoleranser, sjukdomar och funktionsvariationer. Det skyltas tydligt vilka barn som har allergier eller sjukdomar som medicineras för att alla i personalstyrkan ska vara medvetna om vad som ska göras om ett barn får ett sjukdomsanfall. Barn som har i behov av det har alltid sin medicin i sin ryggsäck utomhus och när de är inne hänger rycksäcken vid deras klädlåda i deras avdelning. Förskolan är en nötfri-zon för att minimera riskerna av allergiutbrott.

Mer om oss

Vi har en nära samverkan med vårdnadshavare gällande deras barns utveckling. Vi samarbetar tillsammans genom telefonsamtal, e-post, föräldramöten, utvecklingssamtal och individuella möten med handlingsplan. Vi stöttar också övergången till förskoleklass.

Lysande Förskolan arbetar med det digitala verktyget Unikum. Det ger vårdnadshavaren möjlighet att vara närmare barnets vardag på förskolan genom att regelbundet kunna ta emot information om barnets utveckling via internet.

Hitta hit

Uppdaterad