Lyckebo

Inteckningsvägen 17 E

Våren 2021 slås Lyckebos verksamhet ihop med förskolan Mellanberget. Lyckebos barngrupper och pedagoger flyttar till Mellanbergets lokaler på Personnevägen 91. Under våren 2021 är delar av förskolan Störtloppet evakuerade till Lyckebos lokaler.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Lyckebo arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Den bygger på en tro på människans möjligheter, och respekt för barnet – och en övertygelse om att barn har en inneboende drivkraft att utforska världen. Alla barn har möjlighet att utvecklas och lära så brett och fritt som möjligt. Det är barnets intressen, tankar, erfarenhet och teorier som präglar verksamhetens innehåll och utformningen av våra lärmiljöer.

Lyckebo och Mellanberget slås ihop

I januari 2021 slås Lyckebos verksamhet samman med förskolan Mellanberget. Det innebär att barnen och personalen på Lyckebo flyttar till Mellanbergets lokaler på Personnevägen 91. Under hösten 2021 flyttar förskolan Mellanberget till nybyggda lokaler på Personnevägen 78.

Förskolan Mellanberget

Inne- och utemiljö

Förskolans inomhusmiljöer är indelade i ”rum i rummet”. Detta för att möjliggöra kommunikativa möten. Barnen erbjuds en utmanande miljö där materialet är undersökningsbart och lättillgängligt. Solen erbjuder barnen en trygg och roligt start i förskolan. Månen bjuder in barnen till fortsatt utforskande och nya upplevelser.

Kost och måltider

Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Vi serverar vegetarisk mat minst en gång i veckan. Goda och bra måltider bidrar till matglädje och gemenskap, dessutom ses måltiderna som ett pedagogiskt verktyg.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Vi strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel och vi serverar näringsrik mat som tillagas från grunden i förskolans eget kök. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Vår övergripande målsättning att utveckla varje barns tillit till sig själv och till sina egna speciella förmågor. För att denna målsättning ska kunna uppnås krävs att pedagogerna är lyhörda, delaktiga och flexibla.

Genom vårt arbetssätt och vårt bemötande av alla barn vill vi uppmuntra, stödja och utveckla barnen lärande via lek och utforskande. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen.

Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare. Vårt pedagogiska arbete utgår från en demokratisk värdegrund och de styrdokument som finns för förskolan; Skollagen, Läroplan för förskolan -18, FN:s Barnkonvention, aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, Stockholms stads skolplan samt ny forskning.

Den pedagogiska verksamheten och lärmiljön har utformats utifrån ledorden

  • fantasi
  • glädje
  • inflytande
  • interaktivitet
  • kommunikation
  • likheter och olikheter
  • lättillgänglighet.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Hitta hit

Uppdaterad