Förskolan Lillskogen med träd i förgrunden och liten del av gården

Lillskogen Älvsjö

Karlslundsvägen 10

Visa på karta

Förskolan Lillskogen ligger lugnt belägen mellan villorna på Karlslundsvägen 10. Förskolan har två plan och två gårdar. En liten för de yngre barnen och en stor och kuperad gård för de äldre barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
32 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi och syn på barn och lärande. Vi arbetar också för en hållbar framtid.

Vi arbetar med ämnesöverskridande projekt som utgår ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Barn är kompetenta, de kan och vill lära sig och veta mer. Pedagogerna bekräftar, erbjuder och utmanar barnen. De finns där barnen är- deltar i leken, samtalar, stödjer, uppmuntrar, observerar och dokumenterar. Barn och pedagoger konstruerar världen och överskrider gränser tillsammans.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer är utforskande, undersökande, lugna och med många andra olika uttrycksformer. Inomhus har vi fem grundmiljöer:

  • Ateljé
  • Bygg- och konstruktion
  • Naturvetenskap och teknik
  • Läs- och lugn
  • Fantasi och rollek

Kost och måltider

Vår förskola har eget kök. Vi lagar nästan all mat från grunden med en hög andel ekologiska varor.

Vi tänker klimatsmart och köper frukt och grönsaker efter årstid och prioriterar svenska varor. Vi har sorterat bort plast och konserver ur våra kök. Vi serverar specialkost med hänsyn till allergi, kulturella kostönskemål samt vegetarisk mat. Matsedeln presenteras veckovis i förskolans veckobrev.

Mål och vision

Vi tror på ett livslångt lärande. Vi vill att barnen ska bli starka individer med god självkänsla som kan samarbeta och verka för goda, demokratiska värden i olika sammanhang. Vi vill att de ska kunna vara kritiskt granskande, ha egna hypoteser, vara nyfikna och behålla sin lust att lära. Vi vill att barnen ska tro på framtiden och se sin del i det vi skapar tillsammans.

Hitta hit

Uppdaterad