ok

Lilla Sköndal

Thorsten Levenstams väg 10

Visa på karta

Välkommen till oss på förskolan Lilla Sköndal. Vi arbetar projektinriktat och har en etisk och estetisk profil. Våra pedagoger är väl utbildade med en hög andel förskollärare.Förskolan Lilla Sköndal består av två närliggande kulturmärkta byggnader.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
154
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.storaskondal.se/vara-verksamheter/stora-skondals-forskolor/forskolan-lilla-skondal/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med vår etiska och estetiska profil fångar vi förskolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden.

Det etiska handlar för oss om relationer och omtanke. Genom möten i vardagen skapas trygghet och delaktighet. Delaktighet som för oss innebär respekt för barnens olika sätt att uttrycka sig och lyhördhet inför barnen.

Det estetiska för oss är upplevelsen och erfarenheten av bildskapande, musik, drama, dans, lek och litteratur. Det ger form åt vår verksamhet och blir även ett verktyg för möten och meningsskapande läroprocesser. I vår verksamhet värdesätter vi det kreativa arbetet med olika uttrycksformer i lek och lärande, i det dagliga och gemensamt upplevda.

Inom Lilla Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Genom lek och projektarbeten fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.

Inne- och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet.
Lokalerna på avdelningarna är öppna och ljusa och erbjuder möjlighet för barnens alla utrycksspråk; bild, form, drama, lek, rörelse och även möjlighet att få avkoppling i lugna vrå. Hos oss är barnens uterum lika viktigt som lokalerna. Våra förskolegårdar erbjuder grönska som inbjuder till aktivitet, upptäcktsfärder och lugna stunder. De fina naturområdena i närmiljön är en stor tillgång som vi ofta utforskar.

Kost och måltider

Vi får lunchen levererad från extern cateringfirma. Maten bereds av vårt duktiga köksbiträde. Vi eftersträvar hög andel ekologiska och kravmärkta råvaror och vi har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

Mål och vision

Vår utbildning och undervisning baseras på läroplanen för förskolan och vi hämtar inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet – i lek och i lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som finns hos oss. Vi vill stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Det estetiska så som dans, drama, skapande i olika material, musik, sång och litteratur får också stor plats. Vi arbetar projektinriktat med barnen där vi tar tillvara på deras intressen, tankar och idéer och låter dem fördjupa sig i frågor som är viktiga för dem under kortare eller längre perioder.

Mer om oss

Följ oss på Instagram storaskondal_forskolor där vi delar med oss av vårt utvecklingsarbete som vi bedriver.

Hitta hit

Uppdaterad