ok

Lilla Sköndal

Thorsten Levenstams väg 10

Förskolan Lilla Sköndal ligger i fina omgivningar i Sköndal och har tillgång till flera gårdar utöver vår fina närmiljö. Våra förskolegårdar erbjuder grönska som inbjuder till aktivitet, upptäcktsfärder och lugna stunder.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
120
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
48 %
Webbplats
https://www.storaskondal.se/vara-verksamheter/forskolor/forskolan_lilla_skondal/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Inom Lilla Sköndals förskolor går kreativitet hand i hand med demokrati och rätten att känna sig trygg. Genom lek och projektarbeten fångar vi upp, fördjupar och utmanar barnens erfarenheter, tankar och intressen.

Vi arbetar dagligen för alla barns rätt till en verksamhet med god kvalité. Inflytande och delaktighet är för oss viktiga värden som vi integrerar i vårt dagliga arbete.

Vår veckostruktur ger oss möjlighet att jobba utifrån tre satsningsområden:

- värdegrund

- projektarbete med barnens språkutveckling i fokus

- rörelse och hälsa


Inne- och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna planer, fantasi och kreativitet.
Lokalerna på avdelningarna är öppna och ljusa och erbjuder möjlighet för barnens alla uttryck. Vi ser den pedagogiska lärmiljön som ett viktigt komplement i vår utbildning och undervisning. Våra miljöer är föränderliga allt utifrån barnens intresse.
Vi tänker på våra lärmiljöer både ute, inne och flyttar gärna med oss material såväl in som ut för att kunna fortsätta vårt arbete i varierande och rika miljöer.

Kost och måltider

Vi får lunchen levererad från Kleins Kitchen. Maten bereds på plats och frukost och mellanmål görs av vårt köksbiträde. Vi eftersträvar hög andel ekologiska och kravmärkta råvaror och vi har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

Mål och vision

Hos oss bedrivs utbildning under hela dagen. Vi anpassar vår undervisning utifrån läroplanens mål och utifrån de intressen som finns hos barnen. Vi har en struktur i vårt arbete där vi avsatt tid till att arbeta med värdegrund, projekt och rörelse och hälsa. På förskolan går mycket av undervisningen hand i hand och vårt projekterande arbetssätt tillåter oss att undersöka och upptäcka tillsammans med barnen.

Ni som vårdnadshavare är viktiga för oss och vi bjuder in er att på olika sätt delta i verksamheten, få inblick och vara delaktiga. Detta sker såväl genom aktiviteter som drop-in fika, utställningar, samverkansmöten men också genom avdelningsmöten och utvecklingssamtal.

Mer om oss

Som vårdnadshavare kan du följa vår verksamhet på ditt barns avdelning via Instagram och du får även regelbundet vårt e-postbrev. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att vara barn eller arbeta på våra förskolor? Gå in och följ oss på vårt Instagramkonto: storaskondal_forskolor.

Hitta hit

Uppdaterad