Förskolegård med rutschkana, sandlåda, gungor och bänkar.

OBS! Förskolan Lilla O kommer att läggas ner hösten 2021.

Lilla O

Olaus Petrigatan 6

VIKTIG INFORMATION! Förskolan Lilla O kommer att läggas ner inför höstterminsstarten 2021, och det går inte längre att ansöka om plats till förskolan. Läs mer under Övrigt nedan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Lilla O är barnen i fokus, då vi arbetar aktivt med alla barns lika värde. Vi hjälper och vägleder barnen i det sociala samspelet och barnen får utvecklas i sin egen takt. Barnen ska känna trygghet och samhörighet.

Det ska vara roligt och meningsfullt att lära sig nya saker! Våra utflykter i närområdet ger möjligheter till samtal kring hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förskolan ger barnen förutsättningar för att utvecklas och stimulerar dem till att använda hela sin förmåga.

Inne- och utemiljö

I den inbjudande inomhusmiljön uppmuntrar vi barnen till utforskande och kreativitet, utifrån barnens behov och intressen. Vi tänker pedagogiskt kring utformandet av miljön på våra avdelningar. Materialet är inbjudande och lättillgängligt i barnens höjd.

Runt hörnet i vårt närområde har vi skogen, olika parker, biblioteket och idrottsplatser som vi besöker regelbundet. Vi har planerade utflykter varje vecka då hela gruppen går till skogen och undersöker växtlivet och naturens kretslopp.

Kost och måltider

Vi ser måltiden som ett inslag i lärandet, här ges tillfälle till lärorika diskussioner i lugn och ro.

På förskolan strävar vi ständigt efter utveckling och förnyelse samtidigt som vi värnar för kontinuitet och stabilitet i menyn. Vår matsedel består av näringsriktig tilltalande mat för barn. Maten tillagas och kommer från förskolan Olaus Petri.

Mål och vision

Barn, föräldrar och personal känner sig trygga och respekterade i förskolan. Vi har ett klimat som präglas av värme, professionalitet och framtidstro.

Mer om oss

I vår verksamhet strävar vi efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Varje förskola har arbetsplatsträff (APT) 1 gång i månaden, då vi stänger klockan 16.00. Vi har också planeringsdagar fyra dagar varje år. Dessa dagar är förskolorna stängda.

Övrigt

Förskolan Lilla O läggs ner

Förskolan Lilla O kommer att läggas ner inför höstterminsstarten 2021, och det går inte längre att ansöka om plats till förskolan.

För dig som står i kö till förskolan Lilla O

Kön till förskolan upphörde 1 april 2021. Du som idag köar till förskolan Lilla O kan istället ställa dig i kö till annan förskola. Vid ansökan till annan förskola gäller nytt ködatum.

För frågor om ansökan och köregler kontaktas Kontaktcenter.
E-post: forskola@stockholm.se
Tel: 08-508 00 508

Hitta hit

Uppdaterad