Foto av Lilla O:s förskola, sett från gården.

Lilla O

Olaus Petrigatan 6

Visa på karta

På Förskolan Lilla O finns två grupper. Polarn för barn 1–3 år och Pyret för barn 3–6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

  • Förskolan Lilla O främjar en verksamhet där de fysiska miljöerna ska stimulera barnet, främja lek, socialt samspel och kreativitet, locka till utforskande och uppmuntra att våga och vilja prova olika aktiviteter och material.
  • På vår förskola strävar vi efter en öppenhet, tillgänglighet (för barnet, vårdnadshavare, anhöriga, kollegor) och en positiv psykosocialmiljö, som skapar tillit och glädje för barnet.
  • För oss är känslan av glädje, öppenhet och tillgänglighet vår grund. Vi ser glädjen som grunden till skapandet av gott bemötande och känslan av sammanhang. Med glädje och trygghet kan och vill barnen lära och utforska.
  • Barn, vårdnadshavare och medarbetare ska möta en förskola som är likvärdig för alla, som har ett respektfullt och ömsesidig mentalitet.
  • Vi strävar mot en könsavkodad miljö, ett antirasistiskt förhållningssätt och arbetssätt där olikheter värdesätts, lyfts fram och är naturligt i verksamheten

Inne- och utemiljö

Förskolan Lilla O har uteverksamhet i sitt fokus och många traditioner förläggs i utemiljö. Både förmiddag och eftermiddag är vi ute, i alla väder. Utflykter i närmiljön och till skogen är vardagliga inslag i vårt schema.

Kost och måltider

På förskolan strävar vi ständigt efter utveckling och förnyelse samtidigt som vi värnar för kontinuitet och stabilitet i menyn. Vår matsedel består av näringsriktig tilltalande mat för barn. Vi ser även till att minimera användandet av allergener i matlagningen. Vi har dialog kring hur vi ska öka andelen vegetabilier och ekologiska och kravmärkta livsmedel. Förskolan är även miljösmart.

Mål och vision

Barn, föräldrar och personal känner sig trygga och respekterade i förskolan. Vi har ett klimat som präglas av värme, professionalitet och framtidstro.

Mer om oss

I vår verksamhet strävar vi efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Övrigt

I Stadions förskoleenhet samarbetar vi under jul och sommartider när det gäller lokaler och öppettider.

Varje förskola har arbetsplatsträff (APT) 1 gång i månaden, då vi stänger klockan 16.00. Vi har också planeringsdagar fyra dagar varje år. Dessa dagar är förskolorna stängda.

Visningar hösten 2020

  • 1 september klockan 09.00
  • 6 oktober klockan 09.00
  • 3 november klockan 09.00
  • 1 december klockan 09.00

Hitta hit

Uppdaterad