ok

Lilla Blå Elefanten

Hägervägen 18

Förskolan Lilla blå elefanten ligger i trevliga lokaler i fin parkmiljö i Tallkrogen, med närhet till skog, grönområden och lekparker. Vi har en åldersintegrerad verksamhet med liten barngrupp och hög personaltäthet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi bedriver en traditionell förskolepedagogik med fokus på uteverksamhet. Utomhuspedagogiken är en viktig del av vår dag och vi är ute från klocka åtta på morgonen. Ute får barnen stort utrymme för rörelse och lek. Under vår och sommar och tidig höst tar vi ut mycket material från den inre miljön i tanke att allt man kan göra inne kan man också göra ute

Verksamheten är inriktad efter barnens behov, intressen och förutsättningar. Miljön anpassas efter barngruppens behov och pedagogerna planerar och förändrar barnens arbetsmiljö kontinuerligt.

Inne- och utemiljö

I direkt anslutning till förskolan finns ett stort härligt grönområde som vi nyttjar dagligen. Det är nära till skog och parklek där vi tillbringar stor del av verksamheten. Tillhörande förskolan finns en gård med sandlåda, lekstuga och lekkök. Vi har även en bod med cyklar, leksaker och diverse redskap som barnen har tillgång till.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan från grunden. Vi undviker halvfabrikat och har fokus på ekologiska produkter. Vi bakar också bröd på förskolan. Det är härligt när det börjar dofta mat på förmiddagen och vi alla börjar bli hungriga eller när det luktar nybakt bröd. Detta gör måltiderna mer lustfyllda. Vi jobbar mycket med att skapa en positiv och lugn atmosfär vid måltiderna och nyfikenhet kring maten. Vi tycker att mat skall vara ett glädjeämne i livet.

Mål och vision

Förskolan arbetar utifrån målen i Lpfö18 .

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar en förmåga att ta hänsyn och kunna sätta sig in andras situation. Vår ambition är också att varje barn ska känna glädje och lust till att lära samt att kunna se till sin egen förmåga. Vi vill att varje barn ska få en chans till att påverka sin vardag här hos oss och arbetar för att skapa bra kontakt med vårdnadshavare så att de ska känna sig trygga med sitt val av förskola.

En viktig del av vårt arbete med barnen är att ständigt vara öppna och under utveckling för att undvika stagnation och enformigt tänkande. Vår vision är att vi ska hålla en jämn och hög kvalité av verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad