Lekplats

Lejongapet

Svandammsvägen 34

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Vi är belägna i lugna Midsommarkransen. Här finns barn i åldrarna 1–5 år. Vi arbetar utifrån läroplanen och Stockholms stads styrdokument med målsättningen att ge varje barn en rolig, meningsfull och lärorik vistelse på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://www.forskolorna.org/forskolan-lejongapet

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan följer den nationella Läroplanen samt Stockholms Stads förskoleplan. Vi arbetar utifrån traditionell förskolepedagogik med fokus på varje barns kompetens och utveckling. Vi erbjuder föränderliga och spännande lärmiljöer som anpassas efter barnens intressen och arbetar mycket i små grupper för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten. Allt vårt pedagogiska material finns på barnens nivå så att de själva kan ta för sig av till exempel skapande material, böcker, bygg och konstruktion material med mera.

Vår förskolas inriktning är traditionell förskolepedagogik med inriktning utomhuspedagogik och hälsa. Detta innebär att vi minimerar sockerintaget på förskolan, värnar om vår natur och omgivning, rör på oss aktivt och vistas mycket utomhus i olika parker i närområdet samt att vi pedagoger förespråkar ett hälsosamt leverne. Vi vistas ute i naturen och i närområdet varje dag under hela året, då vi tror på att ge barnen positiva naturupplevelse och att få möjlighet att utforska naturen och närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger.

En fredag varannan månad, bjuder vi in barnens föräldrar, släkt och vänner till att komma och delta i verksamheten tillsammans med oss. Föräldrarna ges möjlighet att prata med pedagogerna och ta del av verksamheten så att samverkan mellan pedagoger och föräldrar stärks. Det är viktigt att föräldrarna får ta del av barnens upplevelser och att barnen får visa, berätta och känna sig stolta.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp. Vi åker till exempel till badhuset med våra äldsta barn två gånger i månaden, vi har yoga för alla barn samt arbetar mycket med värdegrundsarbete. Vi lägger stor vikt vid utomhusvistelse och är ute varje dag oavsett väder. Vi gör regelbundet utflykter till olika parker, biblioteket, museum och andra spännande och lärorika miljöer både i vårt närområde och längre bort från förskolan.

Kost och måltider

Vi har lunchcatering från S2H catering, en cateringfirma där maten är komponerad och lagad från grunden av utbildade kockar och där endast ekologiska råvaror används. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi enklare frukost samt mellanmål i vårt kök.

Vi sopsorterar allt vårt avfall tillsammans med barnen och komposterar matavfallet till Stockholms stads matåtervinning

Mål och vision

På Förskolan Lejongapet arbetar vi med barnen och läroplanen i fokus. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete där vi genom pedagogisk dokumentation följer varje barns lärande och utveckling. Vi organiserar vår verksamhet som en blandning mellan fri lek och organiserade lekar och aktiviteter. Vi arbetar i mindre projektgrupper där vi utgår från barnens intressen och utforskar olika spännande ämnesområden tillsammans med barnen. Vi arbetar mycket med barnens delaktighet och inflytande i allt vi gör och har bland annat barnråd regelbundet där barnens egna idéer och reflektioner tas tillvara för att sedan omsättas praktiskt i verksamheten. I den dagliga verksamheten förekommer många varierande aktiviteter som till exempel rita, måla, pyssla, sjunga, dansa, yoga, baka bröd mm. Vi använder även barnens fria lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Varje vecka besöker vi även ett av barnens länder i vårt kulturella projekt ”Lilla Resenären”. Det är ett mycket uppskattat projekt som är en del av vårt interkulturella arbetssätt.

Mer om oss

Det speciella med förskolan Lejongapet är att vi är en liten förskola som arbetar i mindre grupper istället för avdelningar. Detta bidrar till att barnen känner en trygghet till samtliga pedagoger samt att de små och stora barnen dagligen möter varandra i verksamheten. De yngre barnen tar intryck och lär sig av de stora barnen, och de äldre barnen lär sig att värna om sina mindre vänner och ta hänsyn till dem. Förskolan Lejongapet präglas av en välkomnande familjär känsla.

Övrigt

Vi har hög personaltäthet med fem heltidsanställda pedagoger.

Hitta hit