Bild på förskolan

Kulturförskolan Hägern

Hägervägen 32

Visa på karta

Lek, kreativitet, omsorg och lärande i skön förening. Vi är en förskola mitt i ett stort grönområde, centralt belägen i Tallkrogen. Vi är fyra pedagoger och har plats för 20 barn. För att barnen ska få en lugn dag delar vi in oss i mindre grupper.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.skogmansforskolor.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen får varje vecka uppleva mycket utevistelse, skapande, teater, sång och musik tillsammans med våra pedagoger och med våra kulturarbetare; teaterpedagog och musiker när det kommer till förskolan. En gång i veckan kommer även vår fiollärare och spelar med de barn som vill och är över fyra år.

Vi ger barnen möjligheter till att utforska och lära inom de nationella målen och särskilt inom språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i direkt anslutning till ett stort bilfritt grönområde, till flera lekplatser och bilfria innergårdar samt till Svedmyraskogen. Lokalen är anpassad till en verksamhet med 20 barn och är indelade i olika lekområden som underlättar barnens fokus och valmöjligheter i lek och aktiviteter. Vi börjar oftast dagen ute för att barnen ska få frisk luft och rörelse innan dagens aktiviteter börjar som kan vara inom- eller utomhus. Under sommarhalvåret är vi även ute på eftermiddagarna.

Kost och måltider

Lunchen är inte bara en stund för att mätta hungriga magar. Vi använder alla våra sinnen och vi samtalar mycket; ofta om sådant som barnen initierar och har intresse och behov att prata om. Vi arbetar för lugn och ro under måltiden. Ibland spelar vi även lugn bakgrundsmusik.

Lunchen levereras dagligen från cateringfirman Sandborgen. Minst tre sorters grönsaker serveras tillsammans med varm, hemlagad mat.

Mål och vision

Skogmans förskolor kombinerar traditionell förskolepedagogik, utifrån läroplanen för förskolan, med en kulturprofil. De kulturella uttryckssätten ger allsidig utveckling av intellekt, känsloliv och motorik och barnen får fler språk att uttrycka sig på. Förutom glädjen och gemenskapen det ger utvecklar barnen bland annat både självständighet och samarbetsförmåga när de spelar instrument, skapar i färger och former, deltar i interaktiv teater och konserter eller (som kan ske vid vissa tillfällen) får vara med i en inspelning i en musikstudio. En dag i balans är viktigt i Skogmans förskolor; stimulans, lärande, aktivitet behöver växlas med lugn och ro samt tid för reflektion.

En förskolas verksamhet är beroende av goda pedagoger som trivs och mår bra. I Skogmans förskolor fortbildas pedagogerna fortlöpande – genom intern och extern utbildning – för att själva få möjlighet att utvecklas och stimuleras samt motsvara barnens behov av omsorg, utveckling och lärande. Vi har kort väg mellan anställda och ledning och fångar upp viktiga frågor med kort varsel. Våra pedagoger erbjuds yoga som friskvård samt ersättning för träningskort. För att pedagogerna ska ha möjlighet att planera och utvärdera verksamheten – tid som ofta är svår att få till i förskolans värld när alla pedagoger behövs i barngruppen - avlöses de av våra kulturpedagoger.

Mer om oss

Vi börjar med att lära barnen att programmera utan skärm. Avsikten är att barnen ska få utforska med alla sina sinnen – vilket är det bästa sättet för barn att lära sig - och de ska få röra sig så mycket som möjligt. Därefter kommer lärande och skapande med hjälp av skärmar in i bilden. Det kan till exempel vara att göra musik tillsammans. Kamera används regelbundet och den gamla klassikern Over head-apparaten är ett fantastisk pedagogiskt verktyg.

Övrigt

Vi har ett antal pedagoger som själva övar yoga och de får även intern utbildning i hur de kan använda mindfulness i arbetet med barnen.

Hitta hit

Uppdaterad