Vy över de inre lokalerna, med en vägg full av barnens konstverk.

Krakel Spektakel

Fatburs Brunnsgata 8

Inkludering, skaparglädje, respekt – och barnets perspektiv i centrum. Här jobbar vi med de ledorden varje dag med ett genomgående fokus på mångfald och demokratiska värden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.krakel.net/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Här jobbar vi tillsammans för att skapa en trygg och kreativ pedagogisk miljö för våra barn. På vår förskola sätter vi varje barns unika behov, lust och förmåga att lära och rätt till lika behandling och respekt i centrum. Vi hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken med fokus på kamratskap, musik, rörelse, lärande och skapande. Vi arbetar genus- och normmedvetet med utgångspunkt i alla barns lika värde, genom att i våra pedagogiska processer och i barnens vardag arbeta främjande för barnens utveckling vad gäller inkludering och tolerans. Hos oss ska varje unikt barn känna sig tryggt och välkommet i kamratgemenskapen.

Varje barn har rätt till ett bemötande på sin egen nivå och efter sina behov och förmågor. Vi samarbetar tätt över avdelningsgränserna både vad gäller pedagogernas arbetsmiljö och kollegialt lärande samt delar löpande in barnen i tvärgrupper så att alla barn och vuxna i verksamheten lär känna varandra.

Vi har tre barngrupper – Krakel, Kusin och Vitamin – som erbjuder barnomsorg åt totalt 36 barn och där personaltätheten är hög med åtta pedagoger varav två är förskollärare och två är män. Vi har genusutbildad personal, är en kemikaliesmart förskola och vi har en egen kock som lagar mat åt våra barn från grunden med ekologiska varor.

Som förälder i kooperativet får du möjlighet till påverkan, engagemang och gemenskap, men du behöver varken städa eller laga mat. Genom föräldrajouren vid personalfrånvaro blir du delaktig och får insyn i ditt barns vardag.

Inne- och utemiljö

Vi har stora, luftig lokaler och en härlig utegård i söderläge omgiven av bilfria gator. Här finns välutrustade ateljéer och byggrum inne på avdelningarna och vi lägger stor vikt vid utomhuslek. På vår stora utegård kan barnen cykla, bygga, klättra, leka, gegga, plantera och umgås. En gång i veckan går vi på utflykt, och vi tar ofta del av Söders kulturutbud såsom teater, dans och biblioteksbesök. Vi har genomgått SNF:s projekt Giftfri förskola.

Kost och måltider

Vi har vår egen fantastiska kock Ivan, som efter en gedigen erfarenhet från restaurangbranschen började jobba på Krakel Spektakel. Han lagar all mat själv från grunden, med ekologiska råvaror och efter egna recept. Ivan är en stor favorit bland barnen (och personalen). Hos oss finns både vegetarianer och barn med olika allergier - givetvis lagar Ivan så att alla barn får likvärdig kost!

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet utgår från barnens intressen och förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Genom att uppmärksamma varje barns individuella förmågor och intressen arbetar vi för att ge stimulans, inspiration och handledning som utvecklar barnens fantasi, lust och självförtroende till eget skapande. Vi jobbar med teman och tvärgruppsaktiviteter för att ge mening åt barnens lärande, där vi ser förskolan som bärare av ett särskilt ansvar för att medvetet påverka och stimulera barns förmåga att omfatta demokratiska värderingar och respektera människor och djur. Att främja mångfald är därför en viktig del i förskolans vardag, vi arbetar aktivt för allas lika värde. Vi samarbetar tätt med varje familj för att alla våra barn ska få en så trygg och utvecklande tid på förskolan som möjligt. Vi har en väl utarbetad likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som bygger på skollag, läroplan och FN:s barnkonvention.

Verksamheten föds ur och utformas utifrån barnens lust till lek och skapande. Vi pedagoger finns som stöd och inspiration och erbjuder musik, rörelse och kreativitet där vi sätter upptäckarglädjen i centrum. Vi jobbar ofta i stationer där barnen själva väljer det som känns roligt och meningsfullt. Det kan till exempel vara att snickra i vår verkstad, sy eller leka rollekar. Vi hjälper barnen att fullfölja den process som påbörjats i leken så att de får utveckla sin förmåga till uppmärksamhet och genomföra sina visioner.

Särskilt stöd och behov

Alla barn är välkomna! Vi har barn med särskilda behov hos oss som får stöd i anställda resurspedagoger, vilket vi ser som en styrka i vårt systematiska kvalitetsarbete med inriktning på demokratiska värderingar och grundsyn på alla barns rätt till trygghet, gemenskap och likabehandling.

Mer om oss

Vi är en kemikaliesmart förskola! Vi gör årliga kontroller av miljön och lekmaterial. Personalen har gått Kemikaliecentrums utbildning, och vi har vidtagit flera åtgärder: alla mjuka plastleksaker har rensats bort. Vi använder inte skötbäddar av PVC utan enbart Öko-tex-märkta textilskötbäddar. Våra vilomadrasser är Öko-tex-märkta och vi använder aldrig PVC-överdrag. Vi använder Svanenmärkta hygien- och städprodukter i oparfymerade varianter. Barnen äter enbart på porslinstallrikar.

Övrigt

Vi är en stor liten förskola på Södermalm med en familjär atmosfär där pedagoger, barn och föräldrar känner varandra väl. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och arbetar genus- och normmedvetet med utgångspunkt i alla barns lika värde. Vi är en kemikaliesmart förskola och vår kock lagar all mat med ekologiska varor.

Hitta hit

Uppdaterad