Pedagog och barn runt ett lågt bord för sandlek. Förskolans gula fasad med olika stora fönster i bakgrunden.

Knutbygården

Knutbygränd 6, Spånga

Knutbygården är en av sex förskolor som ingår i enheten Rinkeby västra. Förskolan ligger mitt i Rinkeby med närhet till torg, tunnelbana och grönområden. Det finns fem avdelningar, två avdelningar med barn 1–3 år och tre avdelningar för barn 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolans läroplan styr vår verksamhet där omsorg, utveckling och lärande är centrala begrepp.

Barnen på Knutbygården får många möjligheter att utveckla sin sociala kompetens, utveckla strategier för lärande och utveckla en bred kommunikativ kompetens. Språk och lärande hänger ihop och vårt uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling.

I vår förskola möter barnen vuxna som är nyfikna, reflekterande och engagerade i barnen. Många av pedagogerna är flerspråkiga vilket är en stor tillgång för verksamheten.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och rörelse

Knutbygården har rymliga och fräscha lokaler med ett stort gemensamt torg som en mötesplats för barnen. Förskolan är ändamålsenligt byggd och anpassad för verksamheten och miljön är utformad så att barnen får möjlighet att använda många olika uttrycksformer.

Knutbygården har en egen gård som inbjuder till lek och rörelse och i närområdet finns också tillgång till parker och lite längre bort Järvafältets fina grönområden.

Kost och måltider

Nyttiga i måltider

Förskolan har ett eget kök där all mat tillagas från grunden. Vi har tagit ställning för en hållbar utveckling och använder ekologiska råvaror och en meny med övervägande vegetariska rätter. Måltiderna serveras i lugn och trivsam miljö.

Mål och vision

Mötesplats för alla

Vi som arbetar på Knutbygården ser förskolan som en mötesplats för alla, barn och vuxna. Alla ska känna sig välkomna. Här får barnen tillgång till en stimulerande och tillåtande miljö med många uttrycksformer. I lek och aktiviteter, både ute och inne, bygger vi relationer, samarbetar, utmanas och har roligt tillsammans.

Systematiskt och kontinuerligt följer vi upp hur verksamheten arbetar mot Läroplanens strävansmål och förskolans enhetsmål.

Hitta hit

Uppdaterad