Solig förskolegård med barn och personal

Kista gård

Skagafjordsgatan 8

Visa på karta

Kista Gård en av fyra förskolor i enheten Kista norra. Förskolan består av tre avdelningar och ligger i bottenplan av ett bostadskvarter, vänt mot fina Kistagårdsparken. Det är nära till skogsområden, Järvafältet, och till kommunikationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel med förskollärarexamen
63 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kista/Kista-Gards-Forskola/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På Kista gårds förskola arbetar vi i smågrupper utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Så förenar vi omsorg och lärande. Förutom projektarbeten använder vi mycket utomhuspedagogik för att nå målen i läroplanen.

Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Arbetet med Grön Flagg ligger till grund i lärandet för hållbar utveckling.

Inne- och utemiljö

Innemiljön består av stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Förskolan har en gemensam matsal samt en ateljé. Kista Gårds förskola har en gård för utevistelse och i anslutning till förskolan ligger den fina Kista Gårdsparken. Järvafältet är nära med sitt rika djurliv och varierande flora vilket ger rika möjligheter till varierad utelek året runt.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Maten är varierande och barnen bjuds på modern husmanskost. I matsalen tar de äldre barnen mat från ett buffébord. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag med en positiv syn på framtiden. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer samt i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden. Barnen ska ha roligt och det ska vara nära till skratt i förskolans verksamhet.

Hitta hit