Solig förskolegård med barn och personal

Kista gård

Skagafjordsgatan 8

Kista Gård en av fyra förskolor i enheten Kista norra. Förskolan består av tre avdelningar och ligger i bottenplan av ett bostadskvarter, vänt mot fina Kistagårdsparken. Det är nära till skogsområden, Järvafältet och till kommunikationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,9
Andel legitimerade förskollärare
63 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Kista/Kista-Gards-Forskola/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens inflytande och intressen

På Kista gårds förskola arbetar vi i smågrupper utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Så förenar vi omsorg och lärande. Förutom projektarbeten använder vi mycket utomhuspedagogik för att nå målen i läroplanen.

Barnen utvecklar sina färdigheter och idéer, provar olika aktiviteter och fördjupar sina intressen i en trygg och inspirerande miljö. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapar arenor för lek, lärande och utveckling.

Arbetet med Grön Flagg ligger till grund i lärandet för hållbar utveckling.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek ute och inne

Innemiljön består av stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Vi har en gemensam matsal och en ateljé. Det finns en gård för utevistelse och i anslutning till förskolan ligger den fina Kista Gårdsparken.

Järvafältet är nära med sitt rika djurliv och varierande flora vilket ger rika möjligheter till varierad utelek året runt.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar menyn enligt riktlinjer från Livsmedelsverket. Vi uppnår stadens mål för ekologiska produkter.

Vi serverar frukost, lunch, mellanmål och frukt varje dag. Alla måltider äter vi tillsammans i vår matsal. Pedagogerna erbjuder barnen smaka på maten och lära sig att ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barnen ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag

Alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag med en positiv syn på framtiden. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer samt i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden. Barnen ska ha roligt och det ska vara nära till skratt i förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad