Utemiljö med stor altan intill ett rött tegelus i flera våningar

Kastanjens förskolor

Majstångsvägen 6

Visa på karta

Kastanjens förskolor ligger i Midsommarkransen. Här finns tre förskolor under samma tak; Majstången, Ringdansen och Kransen med stora, ljusa lokaler och tre gårdar. Vi arbetar förskolevis i storarbetslag där barnen är uppdelade i mindre grupper.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
158
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre gårdar finns plats för olika möten och möjlighet till lek, utforskande, rörelse och möjlighet att mötas i större sammanhang mellan avdelningarna. Kastanjen har även en stor lokal/teater som alla barn och pedagoger har tillgång till och som används vid rörelse, teater, dans och även nätverk för pedagoger. Vi har även närhet till grönområden utanför förskolan.

Kost och måltider

Våra kockar lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

I vår förskoleenhet har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti. Är du intresserad av och vill veta mer om oss, så kom och hälsa på! Vänligen kontakta oss för visning.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Kastanjens förskolor tillhör Midsommarkransens förskolor. I enheten ingår även förskolorna Fiberpennan, Rönneberga, LM-gården och Svandammsgården.


Övrigt

Visning

Våra visningar äger rum 26 september och 28 november 2019 klockan 16.00. Anmälan till visning görs på telefon 08-508 22 937. Välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad