Två flickor som håller handen

Kaksi Kieltä/Två Tungor

Idungatan 3-5

Vi är en tvåspråkig förskola med barn mellan 1-6 år uppdelade i två grupper med 1-3 år och 3-6 år. Vårt verksamhetsspråk är finska. Vi erbjuder en rolig och lärorik verksamhet i våra fina ljusa lokaler och har en tillgänglig och trivsam utegård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sverigefinska Förskolan Kaksi Kieltä är en fristående förskola för barn med finsk kulturbakgrund.

Vår målsättning är att stödja och berika finska språket och förankra barnets identitet i såväl finsk som svensk kultur. Förskolan följer målen och riktlinjerna i läroplanen Lpfö 18, skollagen, barnkonventionen och Stockholms stads förskoleplan.

Alla förskollärare och barnskötare i verksamheten talar finska med barnen. Vi arbetar med att stärka barnens finska språk och kulturella identitet genom att nästan alla aktiviteter är på finska och genom att vi lyfter fram finsk och svensk barnkultur i verksamheten till exempel barnböcker, sånger, rim och ramsor och teaterbesök. Vi strävar efter aktiv tvåspråkighet och lyfter fram flerspråkighet som en styrka och kompetens. Pedagogiskt material finns både på finska och svenska. Vi uppmärksammar både finska och svenska högtider och traditioner samt lyfter fram högtider och traditioner i hela världen. Vi skapar även egna nya traditioner tillsammans med barnen.

Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet och har ett utforskande arbetssätt tillsammans som medforskande och närvarande lärare/barnskötare. Vi vill att verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn.

Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen centralt i Stockholm, i Vasastan. Vi har en egen gård och erbjuder barnen varierade aktiviteter, plantering, rörelselekar, läsning, sandbyggande, lek och motoriska utmaningar.

Våra inomhus lokaler är stora och rymliga och vi kan dela in oss i flera olika mindre grupper i våra utrymmen. Vi har en stor gemensam levande verkstad och ett våtrum för vattenexperimenterade.

Kost och måltider

Vi har catering från Matomsorg och vi strävar efter att ha en större andel ekologiska varor till mellanmålet till exempel mjölk, frukt med mera. Hållbarheten är viktig och vi beräknar matportionerna noga för att minska matsvinnet. Vi har ett positivt och öppet förhållningssätt till måltider och vi uppmuntrar barnen att prova all mat och att ta lite mat i taget, för att inte behöva slänga mat. Förskolan är sockerfri och fri från nötter.

Mål och vision

Vår målsättning är att stödja och berika finska språket och förankra barnets identitet i såväl finsk som svensk kultur. Förskolan följer målen och riktlinjerna i läroplanen Lpfö 18, skollagen, barnkonventionen och Stockholms stads förskoleplan.

Vi har fokus på barnen och deras vardag på förskolan och utgår från barnens lek och utforskande i planeringen av aktiviteter och undervisningssituationer. Alla barn ska känna sig trygga i verksamheten. Barnens lek och intressen är med och styr utbildningens innehåll och vi ser till att locka och inspirera barnen till olika lärorika och utmanande aktiviteter med ett pedagogiskt genomtänkt och planerat material och innehåll.

Vi följer Läroplanen för förskolan Lpfö18, där språk, matematik, skapande, rörelse, hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik, digitala verktyg, musik/dans/drama ingår i den dagliga verksamheten på olika sätt.

Utevistelsen och möjligheten att få röra på sig är viktig för barnen och vi börjar dagen utomhus på vår gård och tar emot barnen ute från klockan 8.00. Varje grupp har en utflyktsdag i veckan. Vi går till närliggande lekparker och grönområden till exempel Hagaparken, Bellevueparken. Vi erbjuder barnen rörelse och dans på många olika sätt inne i vårt rörelserum. Klockan 9.30 börjar vi dela in oss i mindre grupper och aktiviteter både inne och ute.

Särskilt stöd och behov

Vi ökar vår kompetens genom att gå föreläsningar om till exempel ”lågaffektivt bemötande”, läsa böcker och genom att arbeta med stödmaterial från SPSM, specialpedagogiska myndigheten. Vi har en förskollärare med finsk speciallärarutbildning.

Vi har ett samarbete med och får handledning från ett habiliteringsteam och specialpedagog.

Vi har personal som kan arbeta med TAKK- tecken som alternativ kommunikation.

Vi arbetar med lekgruppen som en metod för att inkludera alla barn i verksamheten

Mer om oss

Vi utvecklar verksamheten hela tiden på olika sätt och har under hösten börjat arbeta med digitala verktyg och kommer att fortsätta att utveckla undervisningen och ta hjälp av digitala verktyg för att skapa och berika undervisningen och ska meningsfulla och spännande lärmiljöer.

Övrigt

Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt och arbetssätt och strävar efter att forma utbildningen så att alla barn ska kunna del med ta i undervisningen och den planerade verksamheten efter sina egna behov och förutsättningar.

Vi utgår från läroplanen Lpfö18 och vill ge alla barn en rolig, spännande, utmanande och lärorik verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla alla sina förmågor och kompetenser. Barnen ska få möjlighet att leka och lära tillsammans med andra barn och vuxna i en trygg och pedagogiskt genomtänkt och inspirerade miljö tillsammans med engagerande och närvarande förskollärare och barnskötare.

Hitta hit

Uppdaterad