Två sorters lera i olika mönster på tyg.

Juvelen Juvelerarvägen 18

Juvelerarvägen 18

Visa på karta

Juvelen ligger i Solberga nära fina skogsområden med rymliga lokaler för tre grupper, alla med egen ingång från en fin gård som inbjuder till lek, fantasi och utforskande. Vi nystartar vår verksamhet och fyller successivt på barngrupperna. Välkommen!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss får barnen mötas och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. Barnets frågor, tankar, idéer och kreativitet tas tillvara och leder till lekfullt lärande. Deras identitet, självkänsla och empatiska förmåga stärks genom att vi ser och bekräftar var och en precis som just den är.

Tillsammans med andra uppmuntras barnen att uttrycka sina tankar, idéer och åsikter och inspirera varandra. Samtidigt övar de sig också på att samarbeta, kompromissa och lösa konflikter.

Pedagogerna bekräftar, erbjuder och utmanar barnen och har ett medforskande förhållningssätt. De finns där barnen är – deltar i leken, samtalar, stödjer, uppmuntrar, observerar och dokumenterar. Barnen får pröva och utveckla sina hypoteser och tankar i olika projektarbeten och i leken. På så sätt konstruerar barn och pedagoger världen och överskrider gränser tillsammans.

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. Vi värnar om ett öppet och förtroendefullt samarbete med varje barns familj. Du är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Juvelen ingår i Herrängen-Älvsjöskogens förskolor, som är en del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Vi arbetar med ett projekt- och processinriktat arbetssätt där barnen får möjlighet till fördjupning i meningsfulla sammanhang. Barn och pedagoger befinner sig i ett gemensamt utforskande och lärande.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling med framtidstro där kreativitet, lust och glädje får flöda.

Inne- och utemiljö

Barnen möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner. Våra miljöer, inne och ute, erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Miljöer och material inspirerar och kommunicerar med barnen så att de kan se, reflektera, känna och undersöka. Vi strävar efter att skapa lärmiljöer där alla sinnen stimuleras och där estetiken är närvarande och har en viktig roll.

Kost och måltider

Vår förskola har eget kök. Vi lagar nästan all mat från grunden med en hög andel ekologiska varor. Under uppstarten kommer vi samarbeta med en annan förskolas kök.

Vi tänker klimatsmart och köper exempelvis frukt och grönsaker efter årstid och prioriterar svenska varor. Vi serverar specialkost med hänsyn till allergi, kulturella kostönskemål samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

För oss i Herrängen-Älvsjöskogens förskolor är ”mötet med nyfikenhet på och respekt för varandra, djur, natur och miljö centralt.

Att utveckla en god språklig förmåga ger barnen en bra grund för lärande inom läroplanens alla områden därför lägger vi extra fokus på olika språkutvecklande insatser.

I våra ateljéer erbjuds barnen ett rikt material med fokus på kreativitet, fantasi, rörelse och estetik. Vi ger barnen många sätt att uttrycka sig på, som teckning och måleri, lera och olika återbruksmaterial, dans och sång.

Några av de viktigaste målen vi strävar efter är barn som:

  • utvecklar sin självkänsla är empatiska och visar omsorg för både människor, djur och natur
  • utvecklar sin lekkompetens
  • utvecklar språk och kommunikationsförmåga och som utforskar med hjälp av olika uttrycksformer
  • fått utveckla sin kulturella identitet och som även berikats av att ha tagit del av andras kulturer
  • genom fysisk aktivitet och återhämtning fått möjlighet till god hälsa.

För att barnen ska få utvecklas under trygga och lekfulla former, är vi måna om våra ”pedagogiska relationer” och är inkännande och lyhörda med barnens bästa i fokus.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Förskolan nystartar våren 2021 och är under uppbyggnad. Vi tar emot nya barn och familjer löpande, dels under vårterminen och dels i höst.

Vi rekommenderar förskolan för dig som gillar ”nybyggaranda” och som uppskattar närheten till skog och mark, varma pedagogiska relationer och mycket fantasi och skratt.

Juvelen är en del i Herrängen-Älvsjöskogens förskolor där det finns mycket engagemang, erfarenhet och kompetens.

Övrigt

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad