ok

Innovitaskolan Vällingby Park

Östersundsgatan 5

På Innovitaskolan Vällingby Parks förskola utvecklar barnen förmågan att samarbeta genom diskussioner och samtal med andra. Vi låter barnen lyssna, ställa frågor, vänta på sin tur och uttrycka sin åsikt inför gruppen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
106
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://innovitaskolan.se/vallingby-park/om/forskola/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Innovitaskolan Vällingby Park ligger i ljusa lokaler vid ett naturnära område med närhet till det mesta. Vi har fem avdelningar fördelade på tre våningsplan, där våra två avdelningar för de yngsta barnen ligger på markplan.

Vi jobbar med planerade aktiviteter och veckoscheman som inkluderar både inomhusverksamhet, utomhusvistelse samt utflykter i närområdet. Vi ser att smågrupper gynnar det enskilda barnets utveckling och lärande och delar upp oss i olika smågrupper så mycket som möjligt under dagen.

Vi har ett eget skolkök med kock som lagar mat från grunden, där det alltid serveras en stor salladsbuffé. Vi värnar ett nära och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare och kommunicerar via informationsbrev, månadsbrev, föräldrasamtal, föräldramöten och olika drop in-fika.

Inne- och utemiljö

Vi har stora, ljusa lokaler och ligger i ett naturnära område. Vi har fem avdelningar fördelade på två våningsplan, där våra två avdelningar för de yngsta barnen ligger på markplan. Intill lokalerna har vi en välplanerad och stor gård med utrustning som främjar barns utveckling och lärande. På baksidan av fastigheten har vi tillgång till skolans multiarena.

Vi jobbar med planerade aktiviteter och veckoscheman som inkluderar både inomhusverksamhet, utomhusvistelse samt utflykter i närområdet.

Kost och måltider

Vi har ett eget skolkök med kock som lagar mat från grunden, där det alltid serveras en stor salladsbuffé.

Mål och vision

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Hitta hit

Uppdaterad