Barn och personal leker i grön sluttning framför förskolan.

Igelbäcken

Silkeborgsgatan 75

Förskolan Igelbäcken ingår som en av fyra förskolor i enheten Kista södra. Förskolan har tre avdelningar och ligger i ett naturskönt område på Järvafältet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
6,4
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhags-backars-forskolor/Silkeborgsgatan-75/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens inflytande och intressen

På Igelbäckens förskola arbetar vi i smågrupper utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Så förenar vi omsorg och lärande. Förutom projektarbeten använder vi mycket utomhuspedagogik för att nå målen i läroplanen.

Barnen utvecklar sina färdigheter och idéer, provar olika aktiviteter och fördjupar sina intressen i en trygg och inspirerande miljö. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapar arenor för lek, lärande och utveckling.

Arbetet med Grön Flagg ligger till grund i lärandet för hållbar utveckling.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek ute och inne

Innemiljön består av stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Fröhusets förskola har en stor gård med möjlighet för barnen till olika aktiviteter. Det ligger också flera olika parker i närmiljön.

Närheten till Järvafältet med sitt rika djurliv och varierande flora bidrar också till möjligheter för varierad utelek året runt.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med många ekologiska varor. Maten är varierande och barnen bjuds på modern husmanskost. Pedagogerna erbjuder barnen smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barnens egen förmåga

Alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag med en positiv syn på framtiden. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer samt i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden.

Barnen ska ha roligt och det ska vara nära till skratt i förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad