Barn bygger med grenar i skogen

I Ur och Skur Tummen

Åsögatan 68

Visa på karta

Förutom naturen har leken en framträdande roll på vår förskola, genom den stimuleras barns utveckling inom många områden i samspel med andra barn och vuxna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://www.tummen.nu/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

I Ur och Skur pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet. De behöver träd, pinnar, kottar samt ytor för att kunna springa och leka. Barnen får prova på olika friluftslivsaktiviteter och grundlägger friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamhet (Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Lagge och Skrinna). Pedagogerna är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen. Alla pedagoger har förutom sin lärarutbildning även Friluftsfrämjandets ledarutbildningar varav Grundutbildning I Ur och Skur i samarbete med högskolan.

Förskolan är med i Grön Flagg och praktiskt miljöarbete är en naturlig och viktig del av I Ur och Skur pedagogiken. Vi källsorterar, odlar, återanvänder samt köper in och använder miljövänliga produkter.

Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus omgiven av parker. Vi gör utflykter till Eriksdalslunden och/eller Rudan-skogen varje vecka. Vår profil innebär att vi är ute större delen av dagen men vi har också en stor lokal för inomhusverksamhet för dagar då vädret är sämre. Inomhus ägnar vi oss åt olika slags skapandeverksamheter samt lek i de olikt inredda rummen. De äldsta barnen vilar inomhus med sagoläsning och de yngsta sover ute i vagnar.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar maten av bra säsongsbetonade råvaror. Vi är mycket glada över att kunna servera hemlagad och näringsrik mat varje dag. Vi försöker i största möjliga mån använda ekologiska varor och köper vår mat från ekobutiken Paradiset. Vid måltiderna äter vi uppdelade i tre olika rum. Detta bidrar till en lugn och trivsam miljö där alla får möjlighet att delta i konversationen kring bordet.

Mål och vision

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

• Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla

• Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil

• Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten

• Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen

• Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen

• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Friluftsfrämjandets unika pedagogik bygger på upplevelser med alla sinnen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling. Studier visar också att naturen är en mer genusneutral plats att leka i. Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Särskilt stöd och behov

Om ett barn uppvisar behov av särskilt stöd, som vi i personalen känner att vi inte riktigt kan hantera, så konsulterar vi först en förskolepsykolog för personalgruppens räkning. Räcker det inte med den åtgärden så söker vi extra bidrag från kommunen, för att kunna stödja barnet på bästa sätt.

Mer om oss

Föräldramedverkan är en förutsättning för att kunna ha hög personaltäthet och små barngrupper. Som förälder sitter man med i styrelsen någon gång under barnets tid på Tummen samt så har man även något annat förtroendeuppdrag i kooperativet. Varje familj står uppsatta på sjukjour för att vara beredda att rycka in om personalen blir sjuk (i praktiken infaller det vid ett par tillfällen / termin) . Föräldrarna turas om att städa på Tummen vilket sker ca. 1-2 gånger per månad efter stängning.

Övrigt

Verksamheten sker enligt personalens och medlemmarnas önskemål i den pedagogiska inriktningen I Ur och Skurs anda. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten medan den övriga driften till största del sköts av föräldrarna själva på ideell basis.

Hitta hit