Förskolan Humlan

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Humlan Hummelvägen 10

Hummelvägen 10

Visa på karta

Vi lägger fokus på barnens trygghet, som vi anser är grunden för utveckling och lärande. Genom en stimulerande miljö och engagerade pedagoger ska barnen inspireras att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Det vi på förskolan särskilt strävar efter att uppnå är:

  • Att genom ett medvetet förhållningssätt mot barnen skapa goda relationer både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Vi lägger fokus på barnens trygghet, som vi anser är grunden för utveckling och lärande. Vi arbetar även för att skapa ett öppet och demokratiskt klimat.
  • Att genom lek och skapande ge barnen tillfälle att utveckla kreativitet, förmåga till socialt samspel och kommunikation och att genom en stimulerande miljö och engagerade pedagoger inspirera barnen att upptäcka, utforska och erövra nya kunskaper och erfarenheter.
  • Att ge flickor och pojkar samma möjligheter att pröva och utveckla olika förmågor och intressen, att ha lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett lummigt område i närheten av både Årstaskogen och Årstaviken.

Förskolan har sex avdelningar: Fjället, Jorden, Stenen, Skogen, Berget och Ängen.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Förskolans matsedel

Mål och vision

Våra förskolor ingår i en kommunal förskoleenhet. Enheten består av fyra förskolor med tillsammans 17 avdelningar. Våra förskolor är Gläntan, Treklövern och Ädelstenen i Östberga samt Humlan i Årsta.

Vårt uppdrag är att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi arbetar i hög grad med barnens språkutveckling i samspel med matematik. Varje barns utveckling och lärande dokumenteras i barnets egen portfolio.

Barns och vårdnadshavares inflytande prioriteras också i vår verksamhet.

Övrigt

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad