Förskolegård med lekredskap.

OBS! Förskolan Hubertus planeras att öppna i augusti 2021.

Hubertus

Älvkarleövägen 34

Visa på karta

VIKTIG INFO OM HUBERTUS! Förskolan Hubertus planeras att öppna upp i augusti 2021, då befintlig verksamhet på förskolan Hjorthagen flyttar in i lokalerna. Hjorthagens förskola byter då namn till förskolan Hubertus. SE VIDARE UNDER ÖVRIGT NEDAN!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Hubertus ger vi stort utrymme för skapande verksamhet. Vi har ateljéer och ett stort intresse för musicerande, där vi tillsammans kan ge utlopp för vår kreativitet, fantasi och lekfullhet. Med hjälp av musiken ger vi barnen en tydlig ”Rösträtt".

I Östermalms kommunala förskolor är goda relationer, fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider samt en hälsosam livsstil dagliga inslag i utbildningen. Vi utgår från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förmedlar handlingskraft och en positiv framtidstro till barnen.

Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel, vilket även märks i Hubertus verksamhet. Vi har en särskild inriktning mot hållbar utveckling, med fokus på natur och naturvetenskap.

Inne- och utemiljö

Förskolan Hubertus är belägen i bottenplanet i ett flerfamiljsbostadshus. De helt nya lokalerna är utformade för barns lek, utveckling och lärande. Till förskolan hör en egen, nybyggd och inbjudande gård. Hubertus ligger även nära den nya parkleken Hjortgläntan.

Kost och måltider

I Östermalms kommunala förskolor präglas utbildningen av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. I Norra Djurgårdsstadens förskolor är måltiden och den pedagogiska verksamheten sammanflätad ur ett barnperspektiv – den ska inte bara vara god, utan också vara en mötesplats för hållbart lärande. På Hubertus lagas maten i det egna köket, och vi har en hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Östermalms kommunala förskolor delar en grundsyn på barnens rätt till en god, meningsfull och likvärdig utbildning. Vi arbetar för att våra förskolor ska vara meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. I Östermalms kommunala förskolor ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn. Därför är de genomtänkta och anpassade för att stötta varje barns utveckling och lärande.

Mer om oss

Alla barn i Östermalms kommunala förskolor omfattas av en lokal strategi för att öka deras fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen.

Hubertus ligger nära den nya parkleken Hjortgläntan och med närhet till allmänna kommunikationsmedel.

Övrigt

Viktig information gällande flytten av Hjorthagens verksamhet till Hubertus

Förskolan Hubertus planeras att öppna upp i augusti 2021, då befintlig verksamhet på förskolan Hjorthagen flyttar in i lokalerna. Hjorthagens förskola byter då namn till förskolan Hubertus.

För att ställa sig i kö till förskolan Hubertus ansöker ni om plats till förskolan Hjorthagen, Artemisgatan 61. Kön till Hjorthagens förskola gäller från och med april förskolan Hubertus.

Vid behov av hjälp med att göra ett nytt köval, vänd er till Kontaktcenter Förskola 08-508 00 508.

Hitta hit

Uppdaterad