Vattenfärger och penslar.

Hörnet

Nytorgsgatan 44, 2 tr

Välkommen till Hörnet! Förskolan ligger centralt och med närhet till såväl kommunikationer som grönområden. Här arbetar en engagerad personalgrupp som skapar kreativa lärmiljöer för barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
95
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi fokuserar på utveckling, lek och lärande där verksamheten genomgående är tydlig, tillåtande och tillgänglig. Vi vill bygga en organisation som lägger grunden till barns livslånga lärande och en hållbar framtid.

Kreativitet

Barnen får uttrycka sig och utforska på många olika sätt, bland annat genom ljud, skapande, rörelser och digitala verktyg. På så vis kan de ta till sig världen och ny kunskap med alla sina sinnen.

Vi arbetar mycket med återbruksmaterial. Det öppnar upp för fantasi och kreativitet, och kan användas på många olika sätt.

Barnens intressen

Vårt processinriktade arbetssätt styrs av barnens intressen och engagemang. Vi arbetar i projekt som utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära tillsammans, i för dem meningsfulla sammanhang. Alla våra grupper arbetar i mindre projektgrupper. Projekten genomsyrar verksamheten alla dagar i veckan.

Inne- och utemiljö

I våra ateljéer och lärmiljöer finns ett varierat material som ger barnen möjlighet till många olika uttryckssätt. De får bland annat bygga, måla, skriva och arbeta med musik, dans, lera och vatten. Barnen övar sig på både självständigt arbete och samarbete. Vi läser också mycket tillsammans.

På gården får barnen utforska och utmanas på olika sätt. Vi gör regelbundna utflykter till spännande platser för att hitta inspiration, undersöka naturen och upptäcka nya saker i vår omgivning.

Kost och måltider

Vi erbjuder barnen god, varierad och näringsrik mat. Vår kock tillagar alla måltider på plats och vi serverar vegetariska rätter två dagar i veckan.

All mat tillagas i så stor utsträckning som möjligt med närproducerade livsmedel och minst 75 procent av dem är ekologiska.

Vi använder inte livsmedel som finns på listor över utrotningshotade arter utan väljer klimatsmart mat. Hållbar utveckling går som en röd tråd genom verksamheten.

Mål och vision

Vårt mål är att öka barnens förståelse för sig själva och omvärlden. Pedagogerna fångar upp barnens tankar och idéer genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfikna och erbjuda aktiviteter och utmaningar. Vi synliggör barnens utveckling genom pedagogisk dokumentation.

Barnen får möjlighet att utforska och upptäcka omvärlden inom språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik. Alla barn ska bli sedda som kreativa och tänkande individer i en miljö som utgår från deras intressen och stimulerar till aktivitet och inlärning.

Vi arbetar med hållbarhet på förskolan, för att vi vill skapa demokrati tillsammans med barnen där ansvar, delaktighet, respekt och empati är viktiga förmågor.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkommen på visning

  • Torsdag 14 september klockan 9.00
  • Torsdag 12 oktober klockan 9.00
  • Torsdag 16 november klockan 9.00
  • Torsdag 14 december klockan 9.00

Adress: Skånegatan 75

Föranmälan till Helena Svantesson.
E-post: helena.svantesson@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Hörnet

Övrigt

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Bilder

Vattenfärger och penslar.
Barn läser.
Läsning väcker barnens intresse och fantasi.

Uppdaterad