Vatten, träd, himmel, solnedgång

Hoppetossa I Ur & Skur Musketören

Runda Vägen 24A

Vi är den lilla förskolan med stort hjärta som ligger i natursköna Äppelviken, Bromma, på promenadavstånd till Alviks kommunikationer. Vi är en I Ur & Skur-certifierad förskola.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://hoppetossa.com/musketoren

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På I Ur & Skur Musketören vill vi lägga grunden för livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och inspirerande. Vi vistas mycket i naturen och arbetar med miljö och natur. Förskolan är med i Friluftsfrämjandet och är från HT 2012 certifierad I Ur och Skur.

I Ur och Skur ställer inga ”krav” på hur mycket barnen ska vara ute varje dag, självfallet tar vi hänsyn till väder och barngrupp, men vår övertygelse är att utomhuspedagogik är viktigt både för lärandet och hälsan.

Med utomhuspedagogik tillgodoses kroppens behov av rörelse och hjärnans tankearbete stimuleras av de olika intrycken. I Ur & Skur Musketören är en liten verksamhet med 21 barn, och vi organiserar oss utifrån två barngrupper.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en möjliggörare för vår verksamhet, och hela vår inomhusmiljö är ämnad för att skapa en känsla av att befinna sig på äventyr och upptäcktsfärd. Vi har en fantastisk gård att tillgå, samt vackra närliggande skogsområden. Vår gård har gjorts om av studenter från Gävles Trädgårdsmästarprogram, med syftet att skapa en lummigare, mer pedagogisk, gård med naturlig skugga, odlingslådor och ekotänk.

Kost och måltider

Hos oss äter vi god och näringsriktig mat lagad från grunden och den är till stor del (minst 35%) baserad på ekologiska råvaror. Barnen är delaktiga i vårt arbete kring kost, och vi nyttjar även vårt kök i pedagogiskt syfte.

Mål och vision

På I Ur & Skur Musketören kommer barnen i första hand och vi utgår ifrån deras intressen, tankar och handlingar när vi planerar vår verksamhet. Barnen ska vara omgärdade av kompetenta pedagoger som ser dem, utvecklar dem och får dem att känna sig trygga. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Genom leken lär sig barnen socialt samspel, regler och normer, lär sig ta hänsyn och respektera andra barn och vuxna.

Barnens åsikter, engagemang och intressen tas tillvara och påverkar förskolans verksamhet. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Vi skapar olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app, blogg, månadsbrev och föräldramöten. Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Mer om oss

I Ur & Skur Musketörens personalstyrka är noggrant utvald baserat på personliga egenskaper, engagemang och utbildning. Vi tar del av kontinuerlig vidareutbildning.

Vi tar gärna emot familjer som är nyfikna på I Ur & Skur Musketören på besök i verksamheten, kontakta oss så bokar vi in ett tillfälle som passar!

Läs gärna på vår hemsida för mer information http://hoppetossa.com/musketoren/.

Hitta hit

Uppdaterad