Barn i rad på ett litet berg

Hattstugans Waldorfförskola

Stora Mossens backe 4

I vår lokal i Stora Mossens backe har det funnits barnverksamhet sedan 1950-talet. I närheten av vårt hus finns en härlig skogsbacke där vi tillbringar mycket tid tillsammans med barnen. Välkommen till en waldorfförskola där vi leker och lär utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår waldorfförskola skall vara en plats för gemensamt och individuellt lärande, kreativitet, möten, gemenskap och vänskap. Barnen fostras i en demokratisk miljö där pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnens kompetens och idéer.

Vi arbetar med en waldorfpedagogik som ständigt utvecklas och moderniseras, med barnets behov som utgångspunkt och en öppenhet för hur det moderna samhället förändras. Vi lägger mycket fokus på utevistelse eftersom vi tror att skogen är den bästa lek och läroplatsen.

Inne- och utemiljö

Våran lokal ligger mycket nära en park samt ett mysigt skogs område som vi vistas i dagligen. Vår lokal är ursprungligen bygd för barn verksamhet och är mysig och hemtrevlig. Inne har barnen tillgång till leksaker i naturmaterial och mycket konstnärs material.

Kost och måltider

Vi serverar ekologisk vegetarisk mat lagad i vårt kök av vår egen kock.

Mål och vision

Förskolan skall stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Ett grundläggande mål i waldorfpedagogiken är att varje barn skall utveckla sin egen individualitet i ett socialt sammanhang. Pedagogerna strävar efter att ur en helhetssyn å människan ge barnet bästa förutsättningar för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk, kreativ och social människa. Vår verksamhet utgår från Lpfö 98/2010 och waldorfskolans läroplan "En väg till frihet"

Hitta hit

Uppdaterad