Förskolan Gläntan syns med sina gula fasader med en lummig gård och litet staket.

Gläntan Stenkvistavägen 5

Stenkvistavägen 5

Visa på karta

Förskolan Gläntan är en kommunal förskoleverksamhet med sju avdelningar i enheten Högdalens förskolor. Rävungarna, Kaninen och Masken har barn 1–3 år och Humlan, Myran och Igelkotten 3–5 år. Den sjunde avdelningen är specialförskolan Delfinen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
3,9
Andel med förskollärarexamen
45 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Hogdalens-forskolor/Forskolan-Glantan-/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Högdalens förskolor arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete). I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Vi har en härlig gård som inbjuder till lek och äventyr.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 25 procent KRAV-godkända råvaror i förskolan Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten. Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Särskilt stöd och behov

Delfinen är en specialförskola för barn med autism och/eller barn som har kommunikationssvårigheter, till exempel saknar tal och har begränsat socialt samspel. Vi är integrerade i en vanlig förskola. Detta ger oss möjligheter till gemensam samvaro och aktiviteter med barn och personal på övriga avdelningar. Vår förskola består av fem barn och fem personal. Vi som arbetar på Delfinen är specialutbildade. Målsättningen på

Mer om oss

Mer om Delfinen:

Delfinen är att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi utgår från varje barns utvecklingsnivå, behov och intressen. Varje barn har sitt eget dagsschema. Lek och träning varvas under dagen. Träning i vardagsfärdigheter som toalett, hygien, matsituation, av- och påklädning ingår som naturliga delar i vardagen. Målet är att barnen skall fungera så bra och självständigt som möjligt.

Hitta hit

Uppdaterad