Barn, föräldrar och personal utanför förskolan.

Gamlebyplan 3

Gamlebyplan 3

På vår förskola prioriteras en lekfull och allsidig verksamhet som ger många möjligheter till lärande. Vi gör ofta utflykter utanför Rinkeby för att barnen ska få en känsla av att hela Stockholm är deras.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
102
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
42 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Gamlebyplan/Gamlebyplan-3/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Gamlebyplan 3 har sju avdelningar och är en av fem förskolor i enheten Rinkeby Östra. Förskolan har nära till flera parker och grönområden så som Järvafältets friluftsområde. I vår enhet har vi stora och tillgängliga ateljéer som inbjuder till lustfyllt skapande. Vi har ett nära samarbete med biblioteket i Rinkeby Centrum som barnen besöker under sin förskoletid. Vår rymliga förskolegård inbjuder till fysisk aktivitet och lek.

På förskolan Gamlebyplan 3 har vi en filosofi att alla barn ses som självständiga individer och är kompetenta när de kommer till förskolan. Vi eftersträvar att barnen ska ges många möjligheter till att utforska sin omvärld tillsammans med närvarande pedagoger.

Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. I vårt projekterande arbetssätt får barnen möta normkritiska, demokratiska och nyfikna pedagoger. Barnen får även ta del av olika kulturella upplevelser under sin förskoletid.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder barnen en riklig och lustfylld miljö som stimulerar och utmanar deras kunskaper och förmågor. I våra lärmiljöer erbjuds barnen olika uttrycksformer som exempelvis dans, musik, bygg- och konstruktion, skapande, teater, teknik och naturvetenskap.

Kost och måltider

På förskolan lagas all mat från grunden av våra kockar. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska måltiden som är ett tillfälle till samtal och lärande. Vi serverar god och vällagad mat utifrån de näringsrekommendationer som fastställs av Livsmedelsverket.

Mål och vision

Vi arbetar projektinriktat och använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga barns lärande.

Utbildningen utgår ifrån barnens intresse, nyfikenhet och kunskaper när vi planerar våra undervisningstillfällen. Vi har en stark tro på barnens drivkraft att utforska världen.

Vi inbjuder till föräldramöte en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Alla vårdnadshavare får kontinuerlig information via Skolplattformen om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig för oss och i samband med hämtning och lämning meddelar vi om ditt barns dag på förskolan.

Varmt välkomna till oss på Rinkeby Östra förskolor!

Mer om oss

Våra förskolor:

Kuddbygränd 22 (förskolan Kuddby) Kuddby - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Hindertorpsgränd 27 (Förskolan Regnbågen) Regnbågen Hinderstorpsgränd 27 - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Degerbygränd 27 (Förskolan Växthuset) Växthuset Degerbygränd 37 - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Gamlebyplan 9 (Förskolan Gamlebyplan 9) Gamlebyplan 9 - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Gamlebyplan 3 (Förskolan Gamlebyplan 3) Gamlebyplan 3 - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan.

Sök plats på förskolan - Stockholms stad (forskola.stockholm)

Hitta hit

Uppdaterad