Barn gör experiment som bubblar

Sunnangård

Färgargårdstorget 72

Visa på karta

På förskolan Sunnangård ligger barnens nyfikenhet och lust att lära till grund för verksamheten. Barnens intressen, upplevelser, fantasi och tankar leder oss till olika roliga och lärorika projekt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Varje år har vi ett gemensamt tema inom Färgargårdens förskolor. Utifrån temat arbetar vi i olika projekt som bygger på barnens intressen. Projekten har alltid en frågeställning som barnen forskar kring.

Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina åsikter och att lyssna på varandra. För att kunna tillgodose varje enskilt barns behov delar vi in oss i mindre grupper.

Att barnen får inflytande över sin vardag är viktigt. Vi har bland annat barnråd och barnens val där barnen kommer till tals och påverkar sin vardag. Vi uppmärksammar varandras likheter och olikheter för att lyfta empatin och respekten för varandra. Hos oss är alla, stora som små, välkomna och en viktig del i gemenskapen.

Öppenhet mellan föräldrar och pedagoger är viktigt för verksamheten. En öppen dialog leder till ett varmare klimat samt idéer och tankar som utvecklar och förbättrar verksamheten. Vi samverkar med föräldrar i den dagliga kontakten, när vi har utvecklingssamtal, föräldramöten, traditionsenliga fester, utställningar, föräldrafika med mera.

Inne- och utemiljö

På Sunnangård är uteleken viktig. Barnen är ute varje dag, antingen på vår nyrenoverade gård eller då vi går iväg till olika parker och grönområden som finns i vår närhet. Vi tycker att det är viktigt att barnen får uppleva, upptäcka och utforska äkta natur samt utveckla en respekt och förståelse för den.

Miljöarbete har hos oss en hög prioritet och vi har belönats med Grön flagg certifiering från stiftelsen "Håll Sverige rent" för vårt arbete med hållbar utveckling.

Kost och måltider

Inom Färgargårdens förskolor har vi anställda kockar som tillagar maten i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Färgargårdens förskolors gemensamma meny där maten som serveras tre av dagarna består av vegetariskt, en dag fisk och en dag kött. Av den mat som serveras är mer än 70 % ekologisk mat och mer än 50 % KRAV märkt.

Mål och vision

I enlighet med våra styrdokument vilar vår verksamhet på demokratins grund. Vi främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus. Vi är första steget i det livslånga lärandet.

Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd till egna omdömen och problemlösningar.

Upptäckarglädjen ligger till grund för verksamheten. Lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära. Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och problemlösning.

Trygghet uppnår vi med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö och med goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda barnet. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Gemensamma reflektioner ger oss ökad kunskap och förståelse.

Vår utveckling av förskolans arbete drivs med tanke på miljön och med ett normmedvetet förhållningssätt. Vi söker nya faktakunskaper inom olika ämnesområden för att kunna ge barnen spännande utmaningar.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

För visning

Digital visning av förskolan

kontakta samordnare Lena Nohren

lena.nohren@edu.stockholm.se

eller rektor Lotta Rajalin

lotta.rajalin@edu.stockholm.se


Hitta hit

Uppdaterad