Fyrens förskola

Fyren

Fyrvaktarkroken 46

Visa på karta

Vi bidrar till att skapa nyfikna barn som har en tillit till sin egen förmåga och som står väl rustade för livets alla med- och motgångar! I vår verksamhet har våra barn tillgång till en miljö som stimulerar deras nyfikenhet och lust att lära.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar på många sätt för att utveckla och inspirera varje barn i sitt lärande. Med nyfikenhet utforskar vi också hur IT/digitalt lärande blir en del av vardagen. Vi arbetar också med att barnen ska utveckla olika kunskaper och färdigheter inom matematik, natur och teknik och språk. De får också stöd i att utvecklas socialt och till att bli trygga individer med en tro på sig själva och en känsla av att de duger. Hos oss möts barnen av pedagoger som är engagerade och nyfikna på hur barn tänker och med en tilltro till att barn kan.

Inne- och utemiljö

Vi har en miljö som gör det möjligt för barnen att i stor utsträckning själva välja vad de vill göra. Det mesta finns tillgängligt för barnen så att de inte är beroende av någon vuxen. Detta medför bl.a. att barnen lär sig att välja, att ta ansvar och att vara rädd om materialet. Materialet är rikligt och varierat och anpassas efter barnens intresse och behov. Förskolan har i sin närhet flera grönområden. Det är också enkelt att ta sig till Flatensjön.

Kost och måltider

Hos oss lagas all mat av våra kokerskor, vi har en stor andel ekologiska livsmedel, ca 25%. Vi följer stadsdelens riktlinjer för mat och måltider

Mål och vision

Vi har kontinuerlig kompetensutveckling och i år är ett av våra fokus att utveckla IT i förskolan. IT och digitalt lärande är en viktig del av barnens värld både hemma och i förskolan. Därför genomgår alla pedagoger en webbaserad utbildning från Skolverket, PIM (Praktisk IT och Mediekompetens). På varje avdelning finns en bärbar dator med trådlös anslutning till internet.

Till vår hjälp använder vi oss av dokumentation på lite olika sätt. Digitalkameran används flitigt men också ljudupptagningar och korta filmer samt anteckningar. Kring dokumentationen samlas barn och pedagoger för att tillsammans reflektera över vad som händer och vad de har lärt sig.

Vi är anslutna till Grön Flagg, en organisation inom Håll Sverige Rent. Genom Grön Flagg får vi verktyg att arbeta med barnen för att öka deras förståelse och kunskap för vikten av att värna vår miljö

Vi har nu aktivt börjat arbeta med att öka våra kunskaper om vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor. Ett uppdrag vi har i läroplanen är att bryta traditionella könsrollsmönster och därmed ge alla barn en ökad möjlighet att välja vad de vill göra, uttrycka sig mm utan att vara styrda utifrån att man är pojke respektive flicka.

Mer om oss

På våra förskolor har vi aktiva förskoleråd som består av föräldrarepresentanter, förskolechef och pedagoger. Där tar vi upp aktuella frågor till diskussion utifrån att föräldrar ska ha möjlighet till information och delaktighet. Varje höst bjuder vi in föräldrarna till föräldramöte där vi informerar om verksamheten. Alla barns föräldrar erbjuds också utvecklingssamtal en till två gånger per år där man tillsammans pratar om det enskilda barnet.

Övrigt

Många av våra pedagoger har gått kurs i barnyoga och det används tillsammans med barnen.

Våra barn har möjligheter att vara delaktiga på sina egna villkor och utmanas att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. De verktyg vi använder för detta är engagemang och kunskaper hos våra pedagoger samt en medveten satsning på inomhusmiljön.

Föräldravisning av förskolan 2019

Föräldravisning av förskolan är:

  • tisdag 10/9 kl.9.30
  • tisdag 1/10 kl.9.30
  • tisdag 5/11 kl.9.30
  • tisdag 3/12 kl.9.30

För info och bokning av visning: Fyren (Bryggan) 08-508 14 195

Hitta hit

Uppdaterad