Bild på förskolan med den fina naturgården i förgrunden.

Fyrbåken Ruuhi

Söderarmsvägen 34

Visa på karta

Välkommen till Kärrtorps förskolor! Fyrbåken Ruuhi är en finsktalande avdelning med barn mellan 1-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
35 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Fyrbåken Ruuhi är en finsktalande avdelning med barn mellan 1-5 år.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi samarbetar för att utveckla verksamheten med utgångspunkt från barns tankar, idéer och olika uttryck. Barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra.

Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en slänt med en nedre och en övre gård. Det är olika natur på de två gårdarna som ger barnen variation och inbjuder till olika slags lek- och naturupplevelser. Alla barngrupper går regelbundet iväg till intilliggande park- och skogsområden.

Fyrbåken har en pedagogiskt genomtänkt och åldersanpassad innemiljö.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar i samband med ditt barns förskolestart. Chef för stödenheten är Ann-Charlotte Zetterqvist. Du når henne på 08-508 15 795 eller ann-charlotte.zetterqvist@stockholm.se

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med förskolechefer alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för alla förskolor i stadsdelsområdet.

Hitta hit

Uppdaterad