ok

Futuraskolan International Preschool Warfvinges väg

Warfvinges väg 26

Vi är en internationell förskola som följer den svenska läroplanen Lpfö 98/ 16. Vi prisar, respekterar och anammar olika kulturer och människors likheter och olikheter samtidigt som vi förbereder våra barn att bli globala medborgare.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
https://futuraskolan.se/

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi anammar och följer den svenska läroplanen vilken försäkrar att alla våra barn ses som kapabla och kompetenta samt som individer som använder sig av sina egna erfarenheter och intressen för att aktivt fullfölja sin egen inlärning.

På vår förskola formar vi det pedagogiska lärandets delar tillsammans med barnen. Vi arbetar med att ta tillvara deras intressen och kunskaper för att utveckla specifika områden som gör att var och en av dem blir uppmärksammade, utmanade och framgångsrika!

Engelska och svenska är de språk vi använder. Vi ger barnen möjlighet att utveckla dessa båda språk, samt deras modersmål genom litteratur, events och daglig interaktion. Vi anammar de kulturella olikheter på vår förskola.

Som ett led i våra dagliga aktiviteter, spenderar vi två timmar dagligen utomhus. Vårt läge ger barnen tillgång till en bra variation av platser där de får möjlighet att utveckla både sin finmotorik och nyfikenhet för naturen.

Samarbetet med barnens hem är väl utvecklat på flera sätt, där ett av dem är genom föräldrar och lärargrupp (Parent and Teachers Association - PTA)

Inne- och utemiljö

Huvudentrén vetter mot gångvägen på baksidan av fastigheten, inte mot någon gata. Gångvägen leder också till vår lekplats. Vår utomhusmiljö ger barnen möjlighet att på ett naturligt sätt öva upp sin motorik och vi spenderar mycket tid utomhus.

Kost och måltider

All mat på Futuraskolan lagas i något av våra fyra egna tillagningskök av en rutinerad och dedikerad personalgrupp med mångfacetterad bakgrund.

Valet av råvara styrs av en grön ambition med stor andel ekologiskt, men även med fokus på närproduktion och råvara efter säsong.

Varje vecka serveras färsk fisk och vegetariska bufféer på regionala teman, samt husmanskost med inspiration från jordens alla hörn.

Vår mat ska vara:

  • välsmakande
  • näringsriktig
  • säker
  • hållbar
  • serverad i en trivsam miljö.

Mål och vision

Vårt mål på Futuraskolan International Preschool Warfvinges Väg är att tillhandahålla en trygg och omsorgsfull miljö för barnen och deras familjer som följer våra kärnvärderingar:

  • Progressivitet - framåtsträvande, kontinuerlig utveckling och att vara visionärer.
  • Energi - kreativ, initiativ och öppensinnad.
  • Respekt - lyhörd, ödmjuk och tolerant

Vår vision

Vi ska bli den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare.

Med det vill vi säga att vi ska bidra till att höja blicken hos våra elever och ge dem en bra start i livet. Vi ska som ingen annan skola utveckla elevernas lust för livslångt lärande. Hos oss ska de utvecklas till att bli toleranta, lyhörda, respektfulla, nyfikna och kommunikativa. På sikt ska vi rentav bli den bästa skola som världen har skådat.

Hitta hit

Uppdaterad