Solig förskolegård med bostadshus i bakgrunden. Barn i stor sandlåda i förgrunden bakar sandkakor på träbord.

Fröhuset

Langelandsgatan 48

Visa på karta

Förskolan Fröhuset ingår som en av fyra förskolor i enheten Kista södra. Förskolan består av fem avdelningar och ligger nära parker och har gångavstånd till Järvafältet samt Kista centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
38 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhags-backars-forskolor/Langelandsgatan-48/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Fröhusets förskola arbetar vi i smågrupper utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Så förenar vi omsorg och lärande. Förutom projektarbeten använder vi mycket utomhuspedagogik för att nå målen i läroplanen.

Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Arbetet med Grön Flagg ligger till grund i lärandet för hållbar utveckling.

Inne- och utemiljö

Innemiljön består av stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Fröhusets förskola har en stor gård med möjlighet för barnen till olika aktiviteter. Det ligger också flera olika parker i närmiljön. Närheten till Järvafältet med sitt rika djurliv och varierande flora bidrar också till möjligheter för varierad utelek året runt.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Maten är varierande och barnen bjuds på modern husmanskost. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag med en positiv syn på framtiden. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer samt i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden. Barnen ska ha roligt och det ska vara nära till skratt i förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad