Måla

Frilufts förskolor Dungen

Älvdalsvägen 41-43

Huvudman för verksamheten är Frilufts Förskolor i Stockholm AB. Privat förskola som arbetar med Natur- och utomhuspedagogik. Vår verksamhetsidé är att ge barnen en utvecklande och stimulerande förskoletid, där vi använder naturen som resurs.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
6,5
Andel legitimerade förskollärare
10 %
Webbplats
http://www.friluftsforskolor.se/dungen

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Dungen är en förskola med cirka 52 barn i blandade åldrar, belägen i Hässelby Villastad. Vår metod är att arbeta med Natur- och utomhuspedagogik. Ute i naturen är vi alla lika oavsett ålder, kön eller bakgrund. Där får och kan alla barn leka och lära utifrån sin egen förmåga och utveckling. Där finns inga färdigställda rum som binder oss till förväntningar och könsroller med mera. I skogen låter vi barnens fantasi utvecklas och stimuleras. Vi arbetar i åldersgrupperna Äventyrare (5 år), Utforskare (3–4 år) och Upptäckare (1–2 år) men även åldersblandat delar av veckan. Med oss varje dag är våra två dockor Veda & Barke, som fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel. En länk mellan barn och pedagoger som finns till hands vid olika situationer som uppstår i vardagen. Tillsammans med Veda & Barke upplever vi naturen runt omkring oss, och lär oss året om på ett spännande och nära sätt. Vi anpassar verksamheten efter årets årstider, vintertid har de äldre barnen såväl skid- som skridskoskola. Våra ledord är Tryggt, Roligt och Lärorikt.

Inne- och utemiljö

Lokalerna ligger på nedre botten i ett bostadshus. På gården finns en sandlåda, träkoja, träbil, krokodil samt en affär. Utanför staketet finns en gräsplan, där vi spelar fotboll och bandy. Vi har gångavstånd till Mälaren och hela Riddersviksparken, där vi låter barnen få mer stimulans och inspiration att hitta nya vägar till kunskap. Vi har en egen kompost som vi sköter tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Vi utgår från Livsmedelsverkets ”Bra mat i förskolan” och minst 40 % av vår mat är ekologisk. Vi äter mat efter säsong. Maten tillagas i vårt egna cateringkök.

Mål och vision

I all vår pedagogiska verksamhet utomhus och inomhus arbetar vi efter förskolans läroplan, samt Frilufts Förskolors egna styrdokument som säkerställer verksamheten. Vi följer alla barn i deras utveckling och dokumenterar verksamhetens lärande på ett pedagogiskt sätt. Vi arbetar kreativt och medvetet med läroplanens olika delar matematik, naturkunskap och teknik, språk och kommunikation, EQ, social kompetens, jag-utveckling och motorik. Vi bedömer alltid säkerhet, väder och vind efter ledorden " Förskolan skall vara trygg, rolig och lärorik" Dungen är en godkänd "Grön flagg"-förskola och vi jobbar dagligen med olika miljöarbeten och en hållbar utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad