I Ur och Skur Vinterelvan

Örnbacken 4

Välkommen till I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan! Hos oss får ditt barn den bästa förskoletiden fylld med härliga upplevelser som skapar minnen för livet! Lek, utforskande och lärande i spännande miljöer och vila till fågelsång och vindens sus!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://www.academicaforskolor.se/iurochskurvinterelvan

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss på I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan blir det verklighet! Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn i det livslånga lärandet! Här arbetar vi utifrån Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik vilket innebär en växelverkan mellan roliga och utvecklande inomhus- och utomhus aktiviteter som samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. 

Vi ser varje barn som unikt och vi strävar efter att just ditt barn ska få den bästa förskoletiden där lek, lärande och omsorg går hand i hand med att utveckla intresse för- och glädje över att vistas i naturen och få förundras över det vi tillsammans upptäcker och utforskar varje dag. Hos oss sover våra minsta barn utomhus i sina vagnar varje dag rofyllt vaggade till fågelkvitter och vindens sus i träden och våra äldre barn vilar till sagoläsning och lugn musik växelvis inne eller ute på dagsutflykter. 

Utevistelse och positiva naturupplevelser är grundläggande i vår verksamhet och barnen får möjlighet till upplevelsebaserat lärande i naturen och i närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger. Vi arbetar med Friluftsfrämjandets barnverksamhet – Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. Våra inomhusmiljöer är reggio emilia-inspirerade med syfte att skapa förutsättningar för lek, lärande och utveckling inom läroplanens alla områden. 
Vi följer självklart den nationella läroplanen Lpfö18, barnkonventionen, skollagen samt Stockholms stads förskoleplan.

Inne- och utemiljö

Förutom närheten till skogen, naturupplevelser och vatten finns en även en mångfald av spännande och utvecklande pedagogiska inomhusmiljöer för upplevelsebaserat lärande, till exempel ateljé, vattenlek, rum för rörelse, bygg och konstruktion, sensoriskt rum samt dramalek. Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp såväl utomhus som inomhus. Vi gör utflykter och tar del av Stockholms kulturutbud som museer, utställningar och andra upplevelser.

Kost och måltider

Vi har lunchcatering från Restaurang Sandborgen som levererar god, näringsrik mat tillagad från grunden samt olika färska grönsaker till oss varje dag. När vi har heldagsutflykter äter vi vår medhavda mat utomhus och lär oss om hållbarhet och vikten av att värna om miljön.

Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi varje dag en varierad frukost samt olika sorters mellanmål i vårt eget kök. Vi serverar frukt varje dag och grönsaker. 

Mål och vision

 Vår vision är att:  pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans skapar en trygg, jämlik, lustfylld och kreativ lärandemiljö både inomhus och utomhus. Barnets bästa är alltid vår utgångspunkt. Vi strävar mot ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken där vi tillsammans, utforskar och utmanar oss i det livslånga lärande och ser våra olikheter som en tillgång för varandra.

Vi ser varje barn som unikt och utifrån I Ur och Skurs metodik med läroplanen som grund skapar vi förutsättningar för varje barn att på ett lustfyllt sätt utmanas i sitt lärande genom att arbeta utforskande med språk, skapande, värdegrundsfrågor, matematik, naturvetenskap och lek.

Hos oss sker lärandet med barnet i fokus!

Mer om oss

  • Vi har ett engagerat arbetslag som brinner för friluftsliv och lärande för att skapa den bästa verksamheten för varje barn varje dag !   
  • Vi följer riktlinjerna för kemikaliesmart förskola och köper endast in produkter som är godkända för detta.
  • Vi följer Förskolebrevet (www.treskablinoll.nu) vilket innebär att vi värnar varje barns rätt till kroppslig integritet.
  • Vi använder den digitala plattformen Tyra för samverkan mellan hem och förskola.

Hitta hit

Uppdaterad