Solig gård utanför en tegelbyggnad. Grönskande buskar, sandlåda,bänk och lekredskap finns på gården.

Förskolan Viljan

Söderberga allé 1

Visa på karta

Välkommen till förskolan Viljan! Förskolans miljöer är tillgängliga, inspirerade och trygga. Vi som arbetar här är nyfikna, inlyssnande och tar barnens frågor och undringar på allvar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
3
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Viljans pedagogiska ide grundar sig på tanken om förskolan som en mötesplats, där samspel mellan, barn -barn, barn- vuxna och barn- miljö är viktigt. Det är i dessa möten barnen får möjlighet att utvecklas, leka och lära. Den pedagogiska miljön är viktig för att barnen ska kunna påverka sin vardag hos oss. Därför är miljöerna och materialen på enheten är tillgängliga, säkra, varierade och inbjuder till utforskande, lek och lärande.

Att barn har olika sätt att kommunicera, leka och lära på är något som gör att arbetet med de "Hundra språken" är centralt. Det innebär att skapande och uttryck på många olika sätt ska vara tillgängligt och pågå i vardagen hos oss. Barnen inom enheten har rätt att kommunicera med material som tilltalar dem. Därför har vi öppna ateljéer på alla våra förskolor, men även böcker, drama, dans, musik, konstruktion, IKT-material (informations- och kommunikationsteknologi) med mer finns tillgänglig för barnen under hela deras dag hos oss. Verksamheten hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik!

Inne- och utemiljö

Viljan är en en-avdelningsförskola belägen i bottenvåningen på ett flerfamiljshus. Miljön både inne och ute bygger på tillgänglighet och möjlighet för barnen att göra egna val. Det är nära till naturen och parker.

Kost och måltider

Viljans kök lagar sin egen mat varje dag. Förskolan prioriterar ekologisk och kravmärkt kost, målet är att minst 50% av maten ska vara ekologisk och kravmärkt. Arbetet utgår från riktlinjerna i livsmedelsverkets skrift "Bra mat i förskolan".

Mål och vision

Viljans verksamhetsidé byggs utifrån läroplanen för förskola, detta ska ske i dialog och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enhetens ledord är: Demokrati, kvalité, kompetens, delaktighet och ansvar. Enhetens ledord är "tillsammans". Barnen ska lämna förskoletiden fyllda med fina minnen och en tro på sig själva som kompetenta medborgare med möjlighet att påverka och förändra. För att följa upp, utvärdera och utveckla arbetet med demokrati och delaktighet använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg. Det är framför allt i den vardagliga reflektionen med barnen, vilken ofta sker i form av smågrupper fördelade över hela dagen som delaktighet och demokrati möjliggörs. För barnen innebär det konkret att deras frågor, problem, dilemman, fantasier och önskemål påverkar verksamheten här och nu, men också hur medarbetare och ledning planerar framåt.

Hitta hit