Barnen cyklar på gården.

Förskolan Vängåvan

Essinge kyrkväg 3

Kungsholmen

Visa på karta

Förskolan Vängåvan består av cirka 34 barn i åldrarna 1–5 år. Hos oss är alla barn allas barn och vi använder lokalerna tillsammans. Vi lägger stor vikt vid ett socialt klimat som andas generositet, glädje, bus, gemenskap och omtanke.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
https://www.facebook.com/vangavan.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Vängåvan arbetar vi med utforskande och undersökande, vuxna och barn tillsammans. Det vill vi synliggöra i vår miljö, i vårt val av material, i vår kommunikation utåt och i våra projekt. I våra projekt är barnens intressen, erfarenheter och kunskaper utgångspunkten. Vi ser att den pedagogiska miljön har stor betydelse i vilka möjligheter barnen får till lärande. Ledord för oss är samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Vi använder pedagogisk dokumentation som grund för utveckling både för det enskilda barnet, gruppen och för förskolans verksamhetsutveckling.

För att kunna dyka djupare ner i projekterandet och använda oss av barnens lärstrategier arbetar vi i tre projektgrupper där barnen är indelade efter ålder. Pedagogerna arbetar då i pedagogpar och ansvarar för en grupp om cirka 10–12 barn tre förmiddagar i veckan. Vi är mycket utomhus i vår närmiljö runt om på Stora Essingen.

Inne- och utemiljö

Förskolan Vängåvan ligger i Stora Essingens parklek. Det är en fin gård med många olika möjligheter till lek och motorisk träning. I vår närmiljö finns ett naturområde och idrottsplatsen, där vi ofta vistas. Vi går också till Stora Essingens bibliotek. Förskolans lokaler är temporära med ett bygglov till år 2020.

Kost och måltider

Vi får vår lunch från ett externt kök som följer Kungsholmens riktlinjer för kosten i förskolan. En stor del är våra livsmedel ekologiska.

Mål och vision

Förskolan arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där verksamheten erbjuder alla läroplanens mål i ett för barnen begripligt sammanhang. Vi ser förskolan som en viktig arena för glädje, lärande och socialt samspel. Barnen har inflytande och kan på olika sätt påverka sin vardag på förskolan. Vi vill att barnen får goda och positiva minnen med sig från sin förskola och en stark självkänsla för fortsatt lärande.

Hitta hit