Barnen cyklar på gården.

Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Vängåvan

Essinge kyrkväg 3

Välkommen till förskolan Vängåvan! Vår förskola ligger i Stora Essingens parklek där vi har en fin gård med många olika möjligheter till lek och motorisk träning. I våra projekt är barnens intressen, erfarenheter och kunskaper utgångspunkten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
https://www.facebook.com/vangavan.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Vängåvan arbetar vi med utforskande och undersökande, vuxna och barn tillsammans. Det vill vi synliggöra i vår miljö, i vårt val av material, i vår kommunikation utåt och i våra projekt. I våra projekt är barnens intressen, erfarenheter och kunskaper utgångspunkten. Vi ser att den pedagogiska miljön har stor betydelse i vilka möjligheter barnen får till lärande. Ledord för oss är samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Vi använder pedagogisk dokumentation som grund för utveckling både för det enskilda barnet, gruppen och för förskolans verksamhetsutveckling.

För att kunna dyka djupare ner i projekterandet och använda oss av barnens lärstrategier arbetar vi i tre projektgrupper där barnen är indelade efter ålder. Pedagogerna arbetar då i pedagogpar och ansvarar för en grupp om cirka 10–12 barn tre förmiddagar i veckan. Vi är mycket utomhus i vår närmiljö runt om på Stora Essingen.

Förskolan Vängåvan har arbetat fram ett gemensamt ställningstagande för ett Normkritiskt förhållningssätt och för vårt arbete med Digitala verktyg. Alla förskolor arbetar också utifrån Diskrimineringslagen och formulerar varje år en Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling.

Hållbar utveckling ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar bland annat utifrån Kemikalieinspektionens dokument Kemikaliesmart förskola.

Inne- och utemiljö

Förskolan Vängåvan ligger i Stora Essingens parklek. Det är en fin gård med många olika möjligheter till lek och motorisk träning. I vår närmiljö finns ett naturområde och idrottsplatsen, där vi ofta vistas. Vi går också till Stora Essingens bibliotek. Förskolans lokaler är temporära med ett bygglov till oktober 2022.

Kost och måltider

Maten hos oss lagas på förskola Lindhagen. Den är varierad och består till stor del av ekologiska råvaror. Barnen erbjuds en vällagad och varierad, till stor del av ekologiska råvaror. Kungsholmen har gemensamma riktlinjer för måltiden i förskolan.

Mål och vision

På Vängåvan, som ligger på Stora Essingen och är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är en liten förskola där alla känner alla och för oss är det viktigt att ha ett socialt klimat som andas gemenskap, glädje, bus och omtanke.

Det ger barnen energi att leka och utforska både inne och ute under hela dagen. Vi på Vängåvan har en lång tradition av nöjda vårdnadshavare och får höga resultat i alla våra kvalitetsundersökningar. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Förskolans lokaler är temporära med ett bygglov som går ut oktober 2022. Vängåvan kommer att flytta sin verksamhet till nya förskolan på Stora Essingen, så om inget tillstöter beräknas detta att vara klart i februari 2022. Vid frågor kontakta biträdande Rektor Ulrica Ernefelt eller Rektor Lena Gustafsson.

Hitta hit

Uppdaterad